Tag: Djurhållning

Historisk omröstning om djurhållning i EU: Kommer burarna att fasas ut?

Radar – Djurrätt

Stäng djurfabrikerna

Glöd – Debatt

Burfri djurhållning på agendan i EU: "Fullt stöd för en omvandling"

Zoom

Minkfarmning – en omtvistad bransch

Zoom Människor som inte har tillräcklig utbildning avlivar djur, minkar hålls…