Zoom

Kärnvapen och djurrätt bland höstens motioner

Natoprocessen, minkuppfödning och flipperspel är tre av alla ämnen som riksdagsledamöterna lämnat in motioner om.

Minkuppfödning, basinkomst och feministisk utrikespolitik är några av de ämnen som tas upp i de 2 238 riksdagsmotioner som lämnats in. Rickard Nordin (C) vill avskaffa onödiga lagar.
– För att de är – ja – sämst, anser han.

Under ungefär två månader varje höst kan riksdagsledamöterna lämna in motioner med förslag på frågor som riksdagen kan besluta om. Det kan röra sig om förslag om ändrad lagstiftning eller en uppmaning till regeringen att tillsätta en utredning.

I år kom det in 2 238 fristående motioner under den så kallade allmänna motionstiden vilket är betydligt färre än förra hösten, då 4 149 motioner lämnades in. Bland dem som lämnats in finns de fyra oppositionspartiernas förslag på budgetmotioner, de så kallade skuggbudgeterna, som Syre har skrivit om tidigare. Syre har även gått igenom ett stort antal av de övriga motionerna, och bland dem finns en stor spridning på ämnen och flera förslag som sticker ut.

Vill inte ha kärnvapen i Sverige

Flera riksdagsledamöter föreslår att Sverige i Natoprocessen bevarar förbehållet om att inte tillåta kärnvapen på svensk mark.

“Det vore en verklig säkerhetspolitisk förlust om Sverige blev en kärnvapennation” skriver socialdemokraterna Jytte Guteland, Mattias Vepsä med flera socialdemokrater i sin motion.

“Sverige ska vara en kärnvapenfri nation, med god lagstiftning som skapar förutsebarhet och säkrar detta över tid. Sverige bör därför omedelbart anta en nationell lagstiftning som förbjuder införsel av kärnvapen till Sverige i både freds- och krigstid” skriver Emma Berginger, Janine Alm Ericson med flera miljöpartister i sin.

Återinför en feministisk utrikespolitik

När Tobias Billström (M) tillträdde som ny utrikesminister var han tydlig med att han inte tänkte bedriva någon feministisk utrikespolitik likt sin föregångare Ann Linde (S). Flera motionarer föreslår att Sverige återinför den.

Miljöpartiet vill ”att Sverige omgående ska återgå till att driva en feministisk utrikes- och utvecklingspolitik och vara en stark internationell röst för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter och en ledande kraft i den globala klimatomställningen” skriver exempelvis miljöpartisterna Jacob Risberg och Annika Hirvonen.

“Sverige måste fortsätta vara en röst för flickor och kvinnors rättigheter” skriver Aylin Fazelian (S) i sin motion.

Utred om Tik tok är barnarbete

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar vill att reglerna för barnarbete på onlineplattformar ska ses över i Sverige. Frankrike var det första land i världen att klassificera frågan som barnarbete och där föräldrar som använder sina barn som influerare i ekonomiska syften kan få böter eller fängelse i upp till fem år.

“Med det stora antal svenska influencers som gjort sig ekonomiskt beroende av sina barns medverkande på Youtube, Instagram, Snapchat, TikTok och Facebook behövs ett uppdaterat svenskt regelverk”, skriver Lawen Redar i sin motion.

Lawen Redar har även lämnat in motioner om bland annat frigivande av Dawit Isaak och Gui Minhai, kriminalisering av sexköp utomlands och oskuldsoperationer .

Låt kungen föreslå statsminister

Sverigedemokraten Björn Söder har även i år föreslagit att kungen i egenskap av statschef ska vara den som föreslår nästa statsminister. I dag är det talmannen som nominerar statsminister, vilket är fastslaget i regeringsformen. Björn Söder anser att efter valet 2018 drogs talmannen in i det politiska spelet på ett sätt som inte tidigare upplevts.

“Det finns därför starka skäl till att vidta åtgärder för att talmansrollen skiljs från det rent politiska spelet kring statsministerrollen och inte fortsätter att bli föremål för partipolitiska strategier och smutsigt spel”, skriver Björn Söder.

Björn Söder vill även bevara ålfisket, göra Villa Bonnier i Stockholm till talmansbostad, ändra placeringarna i riksdagens plenisal och är en av de sverigedemokrater som tillsammans i en motion vill att man bygger ett nytt kärnkraftverk i Barsebäck.

Djurrätt och djurhållning

Sverigedemokraterna är ett av de partier som har flest motioner kring djurrätt och djurhållning. I mars 2022 kom Kolmårdens djurpark med beskedet att de skulle stänga sitt delfinarium. Markus Wiechel (SD)
vill säkerställa att det aldrig öppnas något nytt och vill därför förbjuda valar i  i fångenskap.

Markus Wiechel är den som i år har lämnat in flest motioner, närmare bestämt 135 stycken.

Han är också en av de fyra sverigedemokrater som vill förbjuda
import av foie gras, gåslever, till Sverige eftersom de beskriver produktionen som “barbarisk och fruktansvärd”. Sverige har redan ett förbud mot produktion.

Michael Rubbestad (SD) vill ha kraftigare påföljder vid brott mot djur.

“Ett djur i strikt juridisk mening är att likställa med ett ”ting”, skriver han i sin motion och fortsätter:

“Eftersom djur inte fullt ut erkänns som levande varelser så är påföljden vid ett brott som drabbar ett djur, exempelvis djurplågeri, inte kraftigare än vid skadegörelse eller stöld”.

Sverigedemokraterna har även föreslagit en avveckling av svensk minknäring, en särskild djurskyddsmyndighet, en nationell djurskyddspolis, att grundskoleelever ska få bättre utbildning i djurskydd och att det ska bli tillåtet att ta med sig husdjur ner i skyddsrum.

Vill undersöka möjligheterna till basinkomst

Fler partiers riksdagsledamöter motionerar om djurs rättigheter. Rebecka Le Moine (MP) vill även hon vill förbjuda valar i fångenskap och avveckla svenska minkfarmar.

Hon vill även underlätta för våldsutsatta att lämna sin relation genom att möjliggöra en trygg lösning för deras sällskapsdjur.

“Det behövs tillfälliga trygga placeringar av de våldsutsattas husdjur, så att personer som flyttar till vård- och omsorgsboende ska kunna ha kvar sina sällskapsdjur” skriver Rebecka Le Moine.

Hon vill även tillsammans med partikollegan Marielle Lahti undersöka möjligheterna till att införa basinkomst, vilket Syre tidigare uppmärksammat.

“Vår vision är att alla som saknar inkomst ska vara garanterade ett stöd som går att leva på, oavsett vilken inkomst man har haft tidigare och oavsett orsaken till att man saknar inkomst”, skriver de två i sin motion.

Ulrika Heindorff (M), Rebecka Le Moine (MP och Malin Larsson (S) har alla skrivit motioner om mat
Ulrika Heindorff (M), Rebecka Le Moine (MP och Malin Larsson (S) har alla skrivit motioner om mat. Foto: Riksdagen och Fredrik Hjerling/MP

Sverige ska bli världsledande på vegansk mat

Rebecka Le Moine vill även att vi ska äta mindre men bättre kött, bland annat genom att införa ursprungsmärkning på de animaliska livsmedel som serveras på restaurang och i storkök.

Malin Larsson är en av flera socialdemokrater som tillsammans skrivit en motion om att åtminstone köttet och andra livsmedel i riksdagens egna restauranger borde vara ursprungsmärkt, och svenskt.

“Vi förutsatte att det bara serverades svenskt kött i samtliga restauranger i Sveriges riksdag. Tyvärr visade det sig inte vara så. När vi skulle beställa en rätt med lammkött så framkom det att köttet var från Nya Zeeland och vi fick välja en annan rätt” skriver de i sin motion.

Ulrika Heindorff (M) föreslår att Sverige ska få en starkare livsmedelsstrategi genom att den ska “inkludera hur Sverige kan bli världsledande på forskning, utveckling, produktion och export av vegetariska och veganska livsmedel”.

Hon är även en av fyra moderater som vill bygga en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Även Cecilia Engström och Larry Söder, båda KD, vill ha en sådan tunnel. En sådan ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark har utretts tidigare och så sent som förra året kom man fram till att den skulle kosta 57 miljarder att bygga.

"De är – ja – sämst”

Centerpartisterna Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen vill inte ha fler lagar, de vill ha färre. I motionen “Lagar och regler som bör avskaffas” skriver de “vi anser att följande lagar är sådana som helt enkelt borde avskaffas för att de är – ja – sämst”. De vill bland annat avskaffa danstillstånden, kassettbandsavgiften, flipperspelslagen, lagen om olagliga komposter, förbudet mot att fotografera offentlig konst och den så kallade “idiotskatten” som säger att du som producerar tillräckligt mycket el helt för eget bruk ändå måste skatta.

Och så vill de avskaffa förbudet mot att flytta stenhögar som är äldre än ett år – något som i dag är förbjudet på grund av biotopskyddet.

“En jordbrukare som samlar ihop sten tillfälligt under våren och lägger den i en hög kan inte fundera i godan ro vart stenen sedan ska placeras” skriver de och fortsätter:

“En helt ny stenhög får samma skydd som den som funnits i hundratals år. Det är helt orimligt ”.

Vill bryta uran i Östergötland

Moderaten John Weinerhall vill att uran återigen ska finnas med i minerallagen som ett tillåtet mineral att bryta i Sverige.

– Här i Östergötland är det lämpligt att bryta uran, där vi vet att vi har ganska stora fyndigheter, säger John Weinerhall som just representerar Östergötland till SVT.

2018 förbjöd den dåvarande regeringen utvinning av uran i Sverige. 
John Weinerhall motionerade även 2019 en förändring av minerallagen, men då gick den inte i genom. Samtliga regeringspartier och Sverigedemokraterna har sagt att de är beredda att se över minerallagen för att på nytt tillåta uranbrytning i Sverige.

Klassa sexberoende som sjukdom

Michael Rubbestad, även han sverigedemokrat, lägger för tredje året i rad en motion om att sex- och kärleksberoende ska klassas som en beroendesjukdom, och att de som lider av detta ska ha rätt till behandling på samma sätt som spel-, alkohol- eller narkotikaberoende personer.

– Jag har två stycken nära bekanta som lider av just sex- och kärleksberoende, och då känner jag att i den roll jag har som riksdagsledamot så har jag faktiskt möjlighet att påverka. Och jag har förstått att det har varit väldigt svårt för dem att få den hjälpen de behöver, säger Michael Rubbestad till SVT.

Läs mer:

Miljarder till miljön och sänkt skatt i glesbygden

V:s budget: 33 miljarder till kommunerna

Basinkomstförespråkare fick flest kryss på MP:s rikslista

”Sverige kommer att bidra till hela Natos säkerhet, inklusive Turkiets”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV