Radar · Djurrätt

Historisk omröstning om djurhållning i EU: Kommer burarna att fasas ut?

En inburad gris.

Blir det ett slut på burhållningen av djur inom EU? Den frågan ska EU-parlamentarikerna ta ställning till imorgon under en historiskt omröstning i parlamentet.

Hundratals miljoner djur inom EU:s livsmedelsproduktionen hålls i dag i trånga burar, många under majoriteten av sina liv. Men ett eventuellt förbud mot burhållningen har diskuterats flitigt inom EU under de senaste månaderna och imorgon, torsdag, hålls en omröstning i frågan i EU-parlamentet.

Parlamentarikerna ska då ta ställning till det utskottsförslag som uppmanar EU-kommissionen att lägga fram en lagstiftning som förbjuder burar inom livsmedelsproduktionen i EU till år 2027.

Medborgarinitiativ bakom kravet

Frågan om burhållningen hamnade på EU:s agenda tack vare medborgarinitiativet End the cage age (ECI), som kräver att det införs ett förbud mot att hålla livsmedelsindustrins djur i burar. Bakom initiativet, som Syre tidigare har rapporterat om, står över 170 miljö- och djurskyddsorganisationer och 1,4 miljoner EU-medborgare och från totalt 18 länder. Initiativet vill att utfasning burar ska finnas med när EU:s direktiv om skydd av djur inom livsmedelsproduktionen från 1998 revideras.

Efter att End the cage ages krav debatterats i EU-parlamentet röstade EU:s jordbruksutskott i maj igenom ett förslag som uppmanar EU-kommissionen att lägga fram en lagstiftning som förbjuder burar inom livsmedelsproduktionen i EU till år 2027.  I utskottets förslag föreslogs även att förbudet ska gälla både för produktion inom såväl som vid import till EU, vilket skulle kunna påverka EU:s handel med tredje land och få effekter på global nivå.

Imorgon är det EU-parlamentarikernas tur att säga sitt i frågan genom att rösta för- eller emot utskottets förslag.

Senast den 15 juli bör EU-kommissionen ha fattat ett beslut ifall det skall inledas en lagstiftningsprocess för förbud mot burhållning inom livsmedelsindustrin.

Hönor i burar på en utländsk farm
Hönor i burar på en utländsk farm. I Sverige hålls fortfarande omkring 500 000 hönor i trånga burar. Foto: Otwarte Klatki, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Läs mer: 

Ett steg närmare burfritt EU: Jordbruksutskottet uppmanar till utfasning av burar

Burfri djurhållning på agendan i EU: ”Fullt stöd för en omvandling”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV