Zoom

Burfri djurhållning på agendan i EU: ”Fullt stöd för en omvandling”

Kommer djur som föds upp inom matindustrin fortsätta låsas in i trånga burar? Den frågan är ännu obesvarad.

Burhållning av djur är en hett debatterad fråga i EU. Vid en en hearing i parlamentet ställde sig flera tongivande parlamentariker och kommissionärer för livsmedelssäkerhet bakom kraven på att fasa ut burarna inom matindustrin.

Hundratals miljoner djur hålls än i dag i burar inom livsmedelsproduktionen i EU, många under majoriteten av sina liv. Mellan 2018 och 2020 samlade medborgarinitiativet End the cage age in 1,4 miljoner namnunderskrifter från totalt 18 EU-länder för att få ett slut på detta.

Målsättningen med initiativet, som fick stöd från över 170 miljö- och djurskyddsorganisationer, är att en utfasning av burarna ska finnas med när EU:s direktiv om skydd av djur inom livsmedelsproduktionen från 1998 revideras. Då namnunderskrifterna nådde upp till det antal som krävs för att en fråga ska behandlas i EU-parlamentet beställde parlamentet en utredning om burfria alternativ inom matindustrin.

"Burfria alternativ finns redan"

Utredningen, där forskare inklusive veterinärer, biologer och experter på djurbeteenden har undersökt alternativen, är nu klar och rapporten presenterades i EU-parlamentet i förra veckan. Forskarna har fokuserat på värphönor och grisar, då det främst är dessa djur som hålls i högst antal i burar inom industrin.

– Burfria alternativ är redan tillgängliga eller under utveckling för dem (värphönor och grisar, reds. anm.), säger Bas Rodenburg vid Utrecht universitetet, som är en av forskarna bakom rapporten.

Slutsatsen är att både hönor och grisar skulle må bättre av att släppas fria, då det ligger i djurens naturliga beteende och är ett grundläggande behov för dem att få gå runt fritt och exempelvis böka eller picka efter mat i marken. I små ihoppackade burar blir detta omöjligt.

Forskarna ser heller ingen större ekonomisk risk för lantbrukarna med att övergå till burfria alternativ för dessa djur. Men de tillägger att övergången måste göras ekonomisk attraktiv, med exempelvis subventioner och att en del produkter får en högre prislapp.

I ett mer långsiktigt perspektiv är nya regleringar med exempelvis förbud mot vissa typer av burhållning en metod att föredra, enligt rapporten.

Brett stöd bland parlamentariker och kommissionärer

Två dagar efter att rapporten presenterades hölls en hearing i frågan i EU-parlamentet, där medborgarinitiativet End the cage age diskuterades brett.

Olga Kikou och Leopoldine Charbonneaux, organisatörerna bakom medborgarinitiativet, berättade att målsättningen var att inburning av ett antal arter, inklusive hönor, kaniner, ankor, gäss, suggor och kalvar inom den europeiska livsmedelsindustrin måste upphöra. Burfria alternativ finns i dag och används i en del EU-länder. Detta måste implementeras inom hela EU, menar organisatörerna, som också påpekade att det måste ställas krav på att produkter som importeras från länder utanför EU måste uppfylla unionens djurskyddsstandard.

Flera parlamentariker och kommissionärer uttryckte sitt stöd i frågan.

”Jag välkomnar och stödjer detta initiativ. Djurskyddet kan förbättras i EU.”, sa Norbert Lins, ordförande för EU-parlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling.

Lins uppgav också att det är av yttersta vikt att kostnaden för övergången måste analyseras innan en radikal övergång till en helt burfri djurhållning inom matindustrin kan planeras. Han tillade även att EU måste ha i åtanke att ge tillräckligt ekonomiskt stöd eller kompensation till de lantbrukare som kommer att beröras av processen.

Även Stella Kyriakides, EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, uttryckte sitt stöd till initiativet.

”Vi är mycket väl medvetna om att vi behöver göra mer och vi måste sträva efter att göra bättre. Och vi är absolut fast beslutna att göra det. Det europeiska medborgarinitiativet är en läglig påminnelse om detta. Det är också ett exempel på demokrati när den är som bäst”, sa Kyriakides.

Enligt EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski skulle unionens jordbruksbidrag delvis kunna användas som ett ekonomiskt medel för att möjliggöra en utfasning av burarna.

”Ni har fullt stöd från EU-kommissionen för att genomföra denna omvandling”, sa Wojciechowski.

EU-kommissionen väntas komma med en officiell kommentar angående initiativet under de kommande månaderna.

Senast den 15 juli bör kommissionen ha fattat ett beslut ifall det skall inledas en lagstiftningsprocess för förbud mot burhållning inom livsmedelsindustrin.

Du kan ta del av EU-parlamentets pressmeddelande efter hearingen här: Banning caged farming in the EU: Hearing on the European Citizens’ Initiative.

Forskarrapporten End the cage age: Looking for alternatives finns att ladda ner i sin helhet här.