Glöd · Debatt

Ge ickemänskliga djur rättigheter

Tre tjurar – inte de på bilden – levde fritt i Halland i tre år.

Hundkött förbjuds i Sydkorea medan tre tjurar som fått smak på friheten i Halland ska skjutas. Alltid är det vi människor som bestämmer över djurens väl och ve – de borde åtminstone få sina rättigheter införda i lagen, skriver Johanna Månsson.

DEBATT. Medan Sydkoreas parlament klubbat igenom ett förbud mot uppfödning, slakt och försäljning av hundkött beslutar Länsstyrelsen Halland att tre tjurar från gården Wapnö ska skjutas ihjäl.  

Sydkoreas president Yoon Suk-yeol, som själv adopterat några hundar, anser att hundar är ”husdjur”. Därmed blir en lång sydkoreansk tradition att äta hundar olämplig, för nu ska hunden officiellt enbart betraktas som en familjemedlem. Vilka konsekvenser beslutet får för andra djurarter, som fortfarande anses vara ”matdjur”, återstår att se. Den nya lagen träder i kraft 2027.

I Halland menar länsveterinär Marie Bazz att tjurarna från Wapnö måste skjutas för sin egen skull. De har förvildats efter att ha strövat fritt under fyra års tid och kommer inte acceptera att bli infångade! Lennart E Bengtsson, vd för Wapnö, beklagar sig över beslutet på grund av inkomstbortfall.

Vad binder dessa två händelser samman? kan en undra. I slutändan handlar det så klart om pengar, men främst om vår sunkiga syn på andra djurarter. Det mänskliga djuret vill inte ens erkänna att hon är ett djur bland andra. Vi är skickliga på att separera ”oss” från ”dom” och även kategorisera ”dom” i olika nyttofack för vår egen vinning skull: sällskapsdjur/ husdjur, matproduktionsdjur/lantbruksdjur, försöksdjur, underhållning/sport, yrkesutövande/assistans och så vidare. 

Visst kan det tyckas vara en seger när Sydkorea förbjuder handel med hundkött. Men det kan lika gärna upplevas som att Sydkorea mest dras åt västvärldens värderingar rörande vilka djurarter vi bestämmer är ätbara respektive oätliga. Artismen vidgas. 

De tre tjurarna lyckades fly från sitt fängelse på bondgården och levde flera år i frihet. Nu ska de dö eftersom människan tycker att tjurarna har varit till besvär i det fria, och även vid eventuella infångningsförsök. De har smakat på frihetens sötma, och för det måste de dö.

Varför blir det på detta viset? Enligt lag har enbart människan rättigheter (med några undantag rörande företag och natur, samt andra djurarter eller enskilda icke mänskliga individer). Ickemänskliga djur anses däremot i lagens mening vara objekt, saker som ägs av oss. Så länge icke mänskliga individers rättigheter inte förs in i lagboken kan vi i princip göra vad vi vill med dem.

Läs mer om personskap för icke mänskliga individer på Facebooksidan Pimi!