Radar · Djurrätt

Djurens rätt polisanmäler gård för djurskyddsbrott 

Enligt Djurens rätt har gården i Vara kommun brustit i den grundläggande skötseln av djuren, såsom renhållning av utrymmen.

Djurskyddsorganisationen Djurens rätt har polisanmält en näringsidkare i Vara kommun för brister i djurhållningen. Anmälan omfattar ett 40-tal kor, tjurar och kalvar som levt i smutsiga och dåligt underhållna lokaler. 

Djurhållningen på fastigheten i fråga har brustit på flera plan och återkommande vid flera kontroller som länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort. Länsstyrelsen har tidigare utfärdat ett föreläggande till djurhållaren om önskade förbättringar, men enligt Djurens rätt borde länsstyrelsen ha åtalsanmält ärendet i linje med reglerna i djurskyddslagen.

“Djurskyddslagen har som huvudsyfte att skydda djur från onödigt lidande. Djuren på köttgården i Vara har utsatts för just sådant lidande och då måste vi ge dessa djur den rättvisa de har rätt till”, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens rätt.

Bilder från myndighetskontroller av anläggningen visar djur som står djupt nedsjunkna i gödsel i blöta, mörka och smutsiga lokaler. Den bristande renhållningen har lett till att djuren utvecklat så kallat gödselpansar, torkad djuravföring som kan orsaka klåda, smärta och sår.

“Djuren har hållits i mycket smutsiga, blöta och undermåliga lokaler. Enkelt sammanfattat har dessa djur utsatts för djurskyddsbrott. Har vi en lagstiftning som ska skydda djuren, så måste den också användas. Därför gör vi nu en polisanmälan”, säger Camilla Bergvall.