Tag: Befolkningsökning

Radar
Uppemot 500 förskoleplatser kan behövas per år 

Radar – Nyheter

Prognos: Kinas befolkning slutar växa 2029

Radar

Ökat behov av en uppgörelse om Nilen

Zoom

Barnafödande het potatis på Klimatriksdagen

Radar – Nyheter Jordens framtid ska bli en het valfråga. Det är förhoppningen…