Radar · Nyheter

Uppemot 500 förskoleplatser kan behövas per år 

Göteborg kan komma att behöva 500 nya förskoleplatser per år, som en följd av befolkningstillväxten i staden, inflyttning och för att tillfälliga baracker ska bytas ut till permanenta lösningar. Redan idag måste vissa föräldrar färdas flera mil för att hämta och lämna sina barn på förskolan.

Det är Göteborgs-Posten som uppmärksammar situationen för förskolorna i Göteborg och vad det får för konsekvenser för barn och föräldrar. Enligt tidningen får vissa föräldrar transportera sig från den ena änden av staden till den andra för att kunna få en plats på förskolan, och exemplifierar med familjer boende i Västra Frölunda och Hovås som fått ta sig hela vägen till Kärra för att lämna och hämta barnen.  Sådana situationer har uppstått eftersom lagen säger att kommunen är ålagd att ordna en förskoleplats inom fyra månader, och detta inom rimligt avstånd från hemmet.

– I lagen står det att det ska vara ett skäligt erbjudande, men frågan är om en så lång resväg verkligen är det? Jag tycker verkligen att man kan ifrågasätta det här. Föräldrar ska kunna lita på att vi följer lagen om vad som är skäligt, säger nytillträdda skolkommunalråd Helene Odenjung (L) till tidningen. 

Enligt befolkningsprognosen kommer 290 nya förskoleplatser behövas i Göteborg per år, de kommande åren. Men samtidigt behöver tillfälliga förskolor i baracker bytas ut till permanenta lösningar, vilket skulle innebära ett behov på omkring 490 platser per år.

En av flera utmaningar är att det inte utbildas tillräckligt många förskolelärare. Helene Odenljung och det nya alliansstyret har i dagsläget inga konkreta nya planer att presentera, utan ber att få återkomma i frågan.