Radar · Världen i siffror

Historiskt stor befolkningsökning i Sverige

Sveriges folkmängd fortsätter att öka, men i något långsammare takt.

Trots pandemin och den minsta befolkningsökningen sedan 2005 år så ökar Sverige befolkning. Under 2010-talet ökat ökade befolkningen med nästan en miljon och är nu uppe i 10 379 295 personer, visar SCB:s senaste befolkningsstatistik.

Befolkningen i Sverige ligger nu på 10 379 295 och fler än så har aldrig bott i Sverige. Orsaken är en historiskt hög invandring under det senaste årtiondet.

Allra högst var befolkningsökningen 2016, då det invandrade 163 005 personer. 51 540 av dem var födda i Syrien. Sedan dess har deras andel av invandringen minskat och var 2020 nere i 3 293 personer.

Invandringen har minskat varje år sedan 2016 då 163 005 personer invandrade till Sverige. Totalt registrerade 82 518 personer sin flytt till Sverige 2020, jämfört med 115 805 personer 2019.

Samtidigt har utvandringen varit den största någonsin. Som mest utvandrade 55 830 personer under 2015, vilket är fler än under Amerikaemigrationens toppår 1887 och 1888. Då registrerades det knappt 51 000 utvandringar per år.

Grafik: TT Foto:
Foto:
Öppna i helskärm
1 / 2

Många döda

SCB:s befolkningsstatistik för förra året visar att det avled 98 124 personer, vilket var 10,5 procent eller motsvarande 9 358 fler dödsfall än 2019. Det är många fler än snittet för de fem senaste åren (2015-2019) där i snitt 90 962 personer dog varje år. Med andra ord dog alltså 7 162 fler svenskar år 2020, jämfört med ett ”vanligt” år.

Inte sedan 1993 har så många dött relaterat folkmängden. 1993 registrerades 97 008 dödsfall i Sverige, då med en befolkning på 8 644 119. Relaterat till folkmängden dog 1,1 procent av Sveriges befolkning år 1993, för 2020 var motsvarande siffra 0,95.

Fakta: Befolkningsåret 2020 i siffror

• Vid årsskiftet 2021 var 10 379 295 personer folkbokförda i Sverige.
Det innebär att befolkningen växt med 51 706 personer under 2020.
• I fjol avled 98 124 personer, vilket var 10,5 procent eller motsvarande 9 358 fler dödsfall än 2019.
• Jämfört med genomsnittet 2015–2019 avled 7,9 procent fler under 2020.
• Framför allt var det bland de äldre som antalet avlidna var fler, jämfört med de fem närmast föregående åren. Störst skillnad fanns bland män äldre än 75 år. I åldersgruppen 74–84 år dog 20,6 procent fler i fjol än under den femåriga jämförelseperioden.
Källa: TT/Statistiska centralbyrån

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV