Zoom

Miljöåret 2022: Med lätta segel mot undergången

Tillslut slocknar även solen men än så länge seglar vi vidare.

Deppa inte ihop. Visst bjöd 2022 på sin beskärda del av sorger och bekymmer men där fanns också ljusglimtar att ta vara på. Syre guidar dig till årets bästa miljönyheter som kan ge dig kraft att ta dig an 2023.

När nära 200 länder i år ställde sig bakom ett globalt avtal för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald till 2030, fylldes ett kongressrum i Montreal av lättnad samtidigt som nyheten kablades ut i världen. Ett avtal med potential att bli lika betydelsefullt för världens ansträngningar att rädda vår natur som Parisavtalet har att stabilisera klimatet. Perspektiven är hisnande. Två miljoner arter hotas nu av utrotning, en betydande del riskerar att ryka redan de närmsta decennierna. Men förlusten kan hejdas – med rätt åtgärder. Orden finns på pränt, nu avgörs om avtalet kommer att kunna hållas.

– Idag har vi skrivit historia, skrev EU: miljökommissionär Virginijus Sinkevičius på Twitter, strax efter att avtalet klubbades.

”Sedan tog det fart”

Även om ljuspunkterna är ovanliga finns de att hitta, för den som letar. För femtio år sedan var det inte mycket som talade för att Pilgrimsfalken skulle överleva oss. Med en dykhastighet på över 300 kilometer i timmen, var det inte många fåglar som kunde undgå deras dödande nackbett. Men mot människans påfund stod den sig slätt.

Miljögifter som DDT och PCB gjorde falkens ägg så tunna att de krossades i samband med ruvning. Men så började ett mödosamt arbete för att vända utvecklingen, miljögifterna förbjöds och några eldsjälar for land och rike runt för att placera ut ungar som fötts i särskilda kläckningsmaskiner – från Boden i norr till Skåne i söder. Först ökade antalet sakta, sedan tog det fart. Idag är inte bara falkarna mångtaliga, arbetet med att bevara arten samlar flera hundra personer.

– Det allmänna naturintresset har växt, konstaterade Lars Leksén, en av eldsjälarna för Syre.

Fusion nästa?

Lovande, inte bara för projektet som värnar pilgrimsfalken som firat femtioårsjubileum i år, utan för alla de arter som är hotade idag. Ett annat ljus i mörkret, är att forskare tagit ett avgörande steg för att kunna efterlikna solen för att alstra elektricitet – fusion. Något som länge betraktats som en energiteknisk helig graal. Till skillnad från kärnkraftverk skulle det inte kräva uran som bränsle utan tungt väte (deuterium) som återfinns i havsvatten, samt tritium som forskarna hoppas kunna skapa från litium i framtidens reaktorer. Avfallet blir inte långlivat – och går processen fel, stänger den ned sig själv utan risk för allvarliga olyckor. Men att replikera solen, har sina utmaningar. Även om forskarna fått till fusion, det vill säga pressa ihop väteatomer, har de slitit sig i håret för att få ut mer energi än vad som tillförts, fram till nyligen.

– Nu har vi bevisat att det går att göra det här, något som forskare i 60 år försökt få till, säger Maria Gatu Johnson, en av forskarna bakom genombrottet.

Någon räddare i nöden är det knappast. Utsläppen av växthusgaser behöver minska drastiskt det här årtiondet och fortsätta brant nedåt fram till nettonoll 2050. I bästa fall kan ett kraftverk som bygger på fusion stå klart om 15-20 år. Men det är minst sagt, optimistiskt. Samtidigt kommer varje bidrag vara välkommet, när det än kommer.

Efter enträgen kamp inrättas ny klimatfond

Under tiden fortsätter klimatkatastrofer att skörda offer. Men något som firas som en seger bland utvecklingsländer världen över, är den klimatfond som världens länder beslutade om i samband med COP27, som ska inrättas för att betala för de skador och förluster klimatkrisen orsakar här och nu.

På den kanske mest hoppingivande bilden från det i övrigt rätt nedslående klimattoppmötet i Egypten, ger en av det globala nords mest outtröttliga kritiker, Saleemul Huq från Bangladesh, – ett segertecken.

Sov bättre – trots kaffet

En annan framgång är att EU efter ett årtionde av diskussioner ska göra om och göra rätt. Det vill säga göra det olagligt att importera en rad varor så som kaffe och soja, om de bidragit till avskogning eller utarmning av skog.

– Det är unikt globalt, säger Per Larsson, skogsexpert på WWF.

Önskar dig ett föränderligt år

Hoppingivande för livet på planeten är också att Brasilien från och med imorgon har en president som säger sig vilja bevara, snarare än skövla världens största regnskog. Sist men inte minst, kan jag nämna nyheten att ett enormt projekt nu sjösatts för att återförvilda en av Sveriges nationalälvar – Torneälven, som är kraftigt påverkad av den tid då vattnet användes för att skeppa ut timmer från skogarna. Med bulldozrar och dynamit rätades delar av älven ut, nu ska den återställas för att med tiden kunna svämma över i tid och otid, för att på så sätt själv kunna skapa de lekbottnar som är förutsättning för livet i älven.

– Det är föränderligheten som är det naturliga tillståndet men vi människor har på något sätt gillat mer statiska miljöer, säger Christer Nilsson, professor emeritus vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap på Umeå universitet.

Nedan hittar du nyheter, reportage och porträtt av lite mer hoppingivande natur. Artiklar av lite mer nedslående karaktär är nyttiga de med men tyvärr lite för lätta att hitta för att motivera en guide. Tillslut slocknar även solen men än så länge seglar vi vidare.

Gott nytt och föränderligt år, önskar jag!

Läs mer: 

Greenpeace firar stopp för bottentrålning: ”En stor framgång”

Globalt naturavtal i hamn: ”Idag har vi skrivit historia”

Från globetrotter till torpare

Fler djur räddas från att bli handelsvaror

Förgiftad och jagad – så kom pilgrimsfalken tillbaka från utrotningens rand

Historisk satsning ska återförvilda Torneälven

Skänker bort företaget för att bekämpa klimatförändringar

Vägval för klädbranschen: ”Behövs storskaliga lösningar”

Ett steg närmare globalt plastavtal

Hon deltog i det historiska fusionsexperimentet: ”Nu kan det börja dra iväg”