Radar · Miljö

Greenpeace firar stopp för bottentrålning: ”En stor framgång”

Ett stenblock som dumpats i ett Natura 2000-område för att försvåra för trålande fiskefartyg, nu överväxt av marint liv.

För 13 år sedan dumpade miljöorganisationen Greenpeace stenblock i två Natura 2000-områden i Kattegatt, öppna för bottentrålning. Nu är organisationen återigen på plats. Den här gången för att undersöka blocken och fira en seger.

Det var i början av juli som nya fiskeregler trädde i kraft för flera marina Natura 2000-områden i Kattegatt. Regler som innebär ett totalt fiskestopp för yrkes- och fritidsfiskare i ungefär hälften av de skyddade områdena i Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och det mindre området Morups bank. Undantagen i de övriga delarna rör burfiske efter skaldjur, handredskapsfiske och visst fiske med nät – med kravet att fiskefartygen då installerat kameror och deltar i ett nationellt bifångstprojekt.

– Detta är en stor framgång för arbetet med att skapa ett verkligt skydd för unika svenska havsmiljöer. Det visar också på vår kraft att kunna påverka, genom åtgärder som sätter fokus på hoten mot våra hav, säger Daniel Bengtsson, kommunikationschef för Greenpeace, i ett pressmeddelande.

Startskottet på processen för att skärpa fiskeregleringen påbörjades enligt Greenpeace när miljöorganisationen gjorde en formell klagan hos EU-kommissionen, efter att man 2009 dumpat stora stenbumlingar i havet, som ett sätt att försvåra för de trålande fiskefartygen.

Nu är Greenpeace tillbaka – den här gången för att undersöka stenbumlingarna som dumpades för 13 år sedan.

– Vi har varit nere vid stenarna med dykare och har kunnat dokumentera att de har blivit en naturlig del i undervattensmiljön, med en fin påväxt av spännande marint liv, säger Daniel Bengtsson.

Seger även i Storbritannien

Men kampanjen för att stärka skyddet i Natura 2000-områdena är inte över. Miljöorganisationen vill att förbudet ska omfatta allt nätfiske, utan undantag. Områdena är hemvist för både tumlare och hotade hajarter som pigghaj och småfläckig rödhaj. De inhyser också värdefull bottenfauna som revbildande hästmusslor och Sveriges första kända bubbelrev, enligt Greenpeace.

Även i Storbritannien har miljöorganisationen haft anledning att fira. I våras beslutade landet att förbjuda bottentrålning i fyra marina skyddade områden, däribland landets största sandbank, Doggers bank, där Greenpeace tidigare dumpat stenblock.

I veckan annonserade Greenpeace i Storbritannien om en ny aktion där stenblock kommer att dumpas. Återigen är det för att sätta strålkastarljuset på den bottentrålning som sker i ett marint skyddat område, utan förbud mot fiskemetoden. Den här gången utanför Skottlands kust.

Storbritanniens havsmyndighet Marine management organisation (MMO) har reagerat på planerna med besvikelse och skriver i ett pressmeddelande att en översyn av fiskeregleringen i ytterligare 13 marina skyddade områden nu arbetas fram.

Kan öka uppvärmning

Att bottentrålning är skadligt för bottenfaunan i havet är väldokumenterat, inte minst i Sverige där fiskemetoden rivit upp stora delar av de kallvattenkoraller som en gång brett ut sig på västkusten. Idag återstår en spillra – samtidigt som kostsamma försök nu görs för att återskapa de förlorade ekosystemen.

Men att dra firskeredskap längs med botten rör också upp stora mängder organiskt kol, vilket kan få stora konsekvenser för kolcykeln och bidra till ökad uppvärmning. Något en omtalad studie i Nature kunde visa i fjol – vilket fick forskarna att rekommendera ett kraftigt utökat skydd i form av marina reservat, där bottentrålning är bannlyst.

I Sverige arbetar en särskild utredare sedan i våras med att se över hur bottentrålning med begränsade undantag kan förbjudas i skyddade områden innanför trålgränsen, men även hur det kan säkerställas att kraven i EU:s art- och habitatdirektiv tillämpas fullt ut. Utredningen ska vara klar våren 2023, en delredovisning väntas i höst.

Läs mer: 

Doggers bank fredas från bottentrålning

Korallerna som försvann

Bottentrålande fartyg uppskattas släppa ut mer kol än flyget