Zoom

Förgiftad och jagad – så kom pilgrimsfalken tillbaka från utrotningens rand

Pilgrimsfalken har varit en följeslagare i Lars Lekséns liv - som sjuåring ringmärkte han sin första falk och i helgen kan han tillsammans med andra frivilliga naturvårdare fira att fågeln åter igen finns från Boden i norr till Skåne i söder.

Pilgrimsfalkens ägg var så tunna att de krossades i samband med ruvning. Då, 1972, bestämde sig några entusiaster för en räddningsinsats. Femtio år senare firas arbetet med att få tillbaka vår snabbaste fågel som en sällsynt framgångssaga.
– Det är häftigt, säger Lars Leksén, representant för Pilgrimsfalk Sveriges styrgrupp.

Det är ont om goda nyheter på naturfronten. Ändå finns de där, runt om i världen. Arter som studsat tillbaka precis innan de utplånats. För femtio år sedan var det inte mycket som talade för att pilgrimsfalken skulle överleva oss. Med en dykhastighet på över 300 kilometer i timmen, var det inte många fåglar som kunde undgå deras dödande nackbett. Men mot människans påfund stod den sig slätt.

År 1972 hade pilgrimsfalken redan några tuffa decennier bakom sig, den hade jagats, plundrats på sina ägg och överlevt två världskrig. Men det var våra miljögifter som slutligen tog knäcken på arten. Äggen de värpte på klippkanter och myrar, var så tunna att de istället för att omfamnas av föräldrarnas värme – krossades.

Vingslag för vingslag kom den tillbaka

DDT som pekades ut som en av orsakerna, hade precis förbjudits – men PCB – en annan farlig grupp av miljögifter, var ännu laglig att använda i nya produkter. Samtidigt bestämde sig några eldsjälar för att ta upp kampen om artens fortlevnad i Sverige.

Till att börja med fick de spröda äggen tas om hand och kläckas i speciella kläckningsmaskiner. Ungar samlades in från flera länder i bland annat Finland, Tyskland och England för att bygga upp en fungerande avelsverksamhet, vars ungar sedan placerades ut runt om i Sverige. Vingslag för vingslag, etablerade sig falken – från Boden i norr till Skåne i söder. Först ökade antalet sakta, från ett fåtal häckande par 1972, till ett tiotal i början av 1990-talet.

– Sedan tog det fart, berättar Lars Leksén, representant för Pilgrimsfalk Sveriges styrgrupp.

Motgången – folkära falkar förgiftades

Våren 2012 var antalet häckande par uppe i runt 275. Men samma år skulle sagan ta en mörk vändning. I Kristanstad hade ett av paren blivit lokala celebriteter och via en webbkamera kunde allmänheten följa deras bestyr med att dra hem mat och ta hand om de tre fågelungarna. På så sätt blev falkfamiljens vardag Kristanstadsbornas vardag. Men så hittades falkhanen död, intill en kyrka. Efter att veterinärer vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), satt kniven i falken och skickat iväg proverna för undersökning, kunde dödsorsaken slås fast – mördade. Tillvägagångssättet var utstuderat. Duvor hade fått giftet Carbofurani insmetat i nacken, som pilgrimsfalkarna sedan fått i sig när de satt klorna i dem. Ungarna i boet hade börjat flyga, men var fortfarande beroende av att få mat från sina föräldrar. En månad senare stod det klart att hela familjen utplånats av en eller flera gärningsmän, som än i dag undgått rättvisan.

Två år senare upprepades mönstret i Båstad, en pilgrimsfalk hittades död, förgiftad av samma gift. Om fler, mindre kända falkar, gått samma öde till mötes, är det ingen som vet.

– När vi hittar en falk, så kanske det är 50 andra som vi inte hittar, de försvinner i naturen, säger Lars Leksén.

"Hoppfullt"

Men trots de lokala tragedierna, är det inget som visat sig äventyra pilgrimsfalkens framtid i Sverige. I dag har antalet häckande par stigit till omkring sex hundra. För Lars Leksén som sedan sju års ålder ägnat sig åt att ringmärka fågeln, från vildmarken i norr till Limhamns kalkbrott i Malmö, är det särskilt glädjande. En annan orsak till glädje är att intresset för Pilgrimsfalkarna är större än på länge. Den sammansvetsade gruppen på sju personer som i årtionden arbetat för att återetablera arten i Sverige har idag hjälp av mellan 300-400 personer, som var och en håller koll på lokala häckande par.

– Det allmänna naturintresset har växt, konstaterar Lars Leksén.

Hoppfullt, i och med att det var naturintresset som fick några naturentusiaster att en dag bestämma sig för att arten skulle ha en framtid i Sverige. Idag, ökar populationen med 10-15 procent per år och kan med tiden gå från sårbar till livskraftig. Om historien inte tar fler oväntade vändningar. Samtidigt är pilgrimsfalken själv det främsta verktyget för att förhindra att en miljökatastrof som den som orsakades av PCB, kvicksilver och DDT inte upprepar sig igen. Som toppredator ansamlas de miljögifter som återfinns i miljön i deras kroppar – och de blir de första att påverkas och senare dö. Därför undersöks numera alla ”rötägg” och kommer det oroväckande signaler om nya miljögifter, beslutar Naturvårdsverket och SVA att blodprover skall tas på ett antal falkungar, för att snabbt kunna ta reda på vilka gifter som finns i naturen.

– En bra miljöindikator, konstaterar Lars Leksén.

Falken tog "chansen"

Men framgångssagan innehåller också en viss dos tur. Även om kemikalier är en av orsakerna till att arter nu försvinner i en rasande takt runt om i världen, är den främsta orsaken att vi förstör deras livsmiljöer. Men skrevor och undanskymda platser dit falkarna kan flyga finns det ännu gott om, så också de bytesdjur de jagar – i första hand fåglar.

– Vi skapade förutsättningarna för pilgrimsfalken, den tog det, säger Lars Leksén.

Den 15–16 oktober kommer Pilgrimsfalk Sverige att fira 50-årsjubileum på Nordens Ark i Bohuslän, tillsammans med många av de som varit med och arbetat i fält för att rädda fågeln.

Läs mer: 

Drastisk minskning av vilda djur hot mot människans livsvillkor

Sista prövningen för hyllat storkprojekt

Parisavtal för naturen ska slutas

Enligt den mellanstatliga organisationen IPBES förlorar vi nu natur och arter i en takt som aldrig tidigare skådats under människans tidevarv. För att vända utvecklingen, ska ett globalt naturavtal slutas i år mellan världens länder. Det har kallats ett ”Parisavtal” för naturen, då man hoppas att det ska bli lika betydelsefullt för den biologiska mångfalden som det avtal som slöts i Paris 2015, blivit för klimatarbetet. Efter att ha flyttats fram flera gånger, står det nu klart att de sista förhandlingarna ska ske i Kanada i december. Att är möjligt att få tillbaka arter, råder det ingen tvekan om – däremot om den politiska viljan finns.

Zoom

Avgörande om antropocen närmar sig: ”Hästarna har lämnat stallet”

Sediment i Crawford lake i Kanada blir antropocens ”golden ”spike”, om förslaget godkänns som ny epok efter holocen, den geologiska epok vi nu lever i.

Holocen kallas den geologiska epok som präglats av ett förhållandevis stabilt klimat och som vi officiellt befinner oss i. Men på grund av vår egen påverkan på klimat och ekosystem är det flera forskare som anser att vi nu befinner oss i antropocen – människans tidsålder. Frågan är om de geologer som kan ändra tidsåldern håller med.
– Hästarna har lämnat stallet, säger Kevin Noone, professor i kemisk meteorolog vid Stockholms universitet.

Mänsklighetens spår går att finna från de djupaste marina klyftorna till de högsta bergen och de mest avlägsna platserna på Antarktis och Arktis. Våra utsläpp av växthusgaser har destabiliserat klimatet och vårt brukande av jordens resurser har fått forskare att varna för en ny massutrotning av arter. Förra gången det skedde störtade en meteorit ner i havet utanför Mexiko. Solen förmörkades och miljön på planeten förändrades för all framtid. En geologisk epok gick i graven och en ny tog vid.

Nu – 66 miljoner år senare – är det många som anser att vår påverkan på planeten är så stor att det innebär en ny geologisk epok. På en konferens vid millennieskiftet myntade kemisten och sedermera Nobelpristagaren Paul Crutzen, ett namn på en ny geologisk epok; antropocen, människans tidsålder. En epok han menade hade påbörjats i samband med att den första ångmaskinen designades 1784, vilket banade väg för industrialiseringen.

Avgörandet närmar sig

I takt med att klimat- och miljökrisen accelererat har begreppet använts flitigt av allt från forskare till journalister och författare. Men någon ny geologisk epok räknas det ännu inte som. Något Paul Crutzen beklagade sig över i tidskriften Yale Environment redan 2011.

”Det är synd att vi fortfarande officiellt lever i en tidsålder som kallas holocen. Antropocen – människans dominans över biologiska, kemiska och geologiska processer på jorden – är redan en obestridlig realitet.”

Ett årtionde senare är ordet fortfarande bara ett förslag. Men ett avgörande närmar sig. För att begreppet ska kunna få ett formellt erkännande måste förslaget först klara en omröstning i Internationella stratigrafiska kommissionen (ICS), som kan beskrivas som något av en beskyddare av olika geologiska tidsindelningar. Att slå fast att en geologisk epok slutar och en ny tar vid är nämligen inte gjort i en handvändning. Geologen Jan Zalasiewicz, som 2009 tillsattes att leda den arbetsgrupp som skulle utreda frågan, säger i en intervju med nyhetsbyrån AFP att de i geologiska data såg en tydlig förändring i tidsepoken holocens stabilitet. Bevisen fann arbetsgruppen i iskärnor, sediment och korallskelett, i form av mikroplast, evighetskemikalier, ämnen från konstgödsel, bekämpningsmedel, partiklar från förbränningsmotorer och rester från vätebomber.

– Jag blev överfallen av antropocen och har sedan dess varit kidnappad utan hopp om frigivning, säger Jan Zalasiewicz i intervjun med AFP.

Men var det en ny geologisk epok? Frågan arbetsgruppen började utreda var inte bara om utan också när den nya geologiska epoken i så fall kunde ha påbörjats. Tiden i samband med industrialiseringen, som föreslagits av atmosfärskemisten Paul Crutzen, förkastades. Förvisso fanns det gott om spår från industrialiseringens begynnelse i delar av Nordeuropa. Men inte globalt. Däremot fann gruppen betydligt fler spår från efter andra världskriget, då den ekonomiska boom påbörjades som kommit att kallas den stora accelerationen.

– Det kvittar vad du tittar på, det kan vara befolkning, det kan vara hur mycket kväve vi använder, havsförsurning, plast, hur många Mcdonaldsrestauranger det finns, det är bara att välja din favorit av markörerna, säger Kevin Noone, professor i Kemisk meteorologi vid Stockholms universitet, som inte deltagit i arbetsgruppen men följt dess arbete genom åren.

Jakten efter en ”golden spike”

2016 röstade gruppen för att lägga fram antropocen som förslag på en ny geologisk period. Men en pusselbit fattades innan frågan kunde skjutas vidare till ICS: en plats där man kan peka på en ”golden spike”. Det vill säga något som kan markera hur världens förhållanden – såsom klimat och miljö – från den punkten i tiden förändrades, för alltid. Motsvarande plats för när dinosaurierna dog ut återfinns i El Kef i norra Tunisien där spår av iridium vittnar om den meteorit som träffades planeten för 66 miljoner år sedan och innebar en början på den paleocena tidsepoken.

– Det är en sällsynt metall, men när asteroiden träffar jorden, så spreds den över hela planeten, berättar Kevin Noone.

Kevin Noone, professor i kemisk meteor­ologi vid Stockholms universitet och Crawford lake, som kan bli nollpunkten för antropocen
Kevin Noone, professor i kemisk meteor­ologi vid Stockholms universitet och Crawford lake, som kan bli nollpunkten för antropocen. Foto:Privat/TT/Cole Burston

I en iskärna på Grönland återfinns vätemolekyler som markerar början på den varmare epoken holocen för runt 11 700 år sedan. Officiellt lever vi fortfarande i holocen. Men om antropocen är en ny geologisk epok, vad skulle vara dess ”golden spike”? Av tolv nominerade platser föll valet i somras på skogssjön Crawford lake i Kanada. Förhållandena i den dyiga botten var perfekta för att bevara spår av gångna tider. I de sedimentprover som analyserades kunde forskarna se en markant förändring från åren runt 1950. Spår från förbränningsmotorn, långlivade organiska föroreningar, bly och koppar ökade kraftigt. Ett markant skifte från tidigare spår av pollen från grödor som kom från nybyggare och urfolk, skriver arbetsgruppen i en bulletin som skickades ut strax efter deras beslut.

”Forskningsresultaten från Crawford Lake ger starka bevis för arbetsgruppens (AWG) hypotes att den oöverträffade ökningen av industriell och socioekonomisk aktivitet under den stora accelerationen runt mitten av nittonhundratalet har orsakat förändringar av jordsystemet i en skala som avslutade runt 11 700 år av i stort sett stabilt holocen och markerar början på en ny jordepok.”

Rester från vätebomber

Som golden spike landade man i att plutonium-isotoper skulle vara den bästa indikatorn. Resterna kommer från de omfattande tester av vätebomben som skedde på 1950-talet.

Med Crawford lake som föreslagen ”ground zero” och plutonium som golden spike är geologerna alltså ett steg närmare att slå fast att antropocen är en ny geologisk epok – där det är vi människor som driver förändringen. Men Jan Zalasiewicz, som inte längre är ordförande för gruppen, befarar i intervjun med AFP att så inte blir fallet. Inom Internationella stratigrafiska kommissionen (ICS) och International union of geological science (IUGS), som också måste ge ett godkännande, finns ett motstånd mot idén, bland annat från de mest inflytelserika stratigraferna.

– Mestadels av tekniska skäl, säger han i intervjun med AFP.

Om förslaget inte går igenom, räds han följderna.

– Det skulle ge intrycket att holocena förhållanden, som har gjort det möjligt för mänskligheten att frodas i tusentals år, fortfarande finns, vilket de uppenbarligen inte gör, säger han.

Men Kevin Noone vid Stockholms universitet tror, till skillnad från Zalasiewicz, att ICS och IUGS nu kommer att slå fast att vi lever i antropocen.

– Hästarna har lämnat stallet, antropocen har blivit accepterat inom vetenskapssamhället och jag tror att geologerna i det här specifika fallet håller på att komma ikapp.

Ingen väg tillbaka

Att en del är tveksamma tror han har att göra med att holocen endast varade i runt 11 700 år, vilket för en geolog är att jämföra med en blinkning. Men också för att begreppet antropocen hyser en del normerande aspekter.

– Vi har fundamentalt ändrat cyklerna för kol, väte, fosfor, ja du kan ta nästan vad som helst. Att vi är en kontrollerande kraft på planeten innebär kanske också konsekvenser för hur vi skulle vilja bete oss här på planeten, jag tror att det kan oroa en del geologer som skulle vilja ha en geologisk epok som var helt fri från normativa aspekter, säger Kevin Noone.

Någon väg tillbaka till den stabila holocen kan vi inte hoppas på, enligt Kevin Noone. Däremot kan vi lära oss av våra misstag, säger han.

– Vi har förändrat planetens tillstånd, men extremiteten i det nya tillståndet är fortfarande upp till oss. Om vi agerar snabbt och klokt kan det bli mindre smärtsamt.

Om stratigraferna i ICS ger grönt ljus till förslaget att antropocen ska räknas som en ny geologisk epok, väntas International union of geological science kunna anordna en omröstning under 2024. Artikeln är en omarbetat version av en publicering från den 14 juli. 

Zoom

Så drabbas bin och andra småkryp av glyfosat

Lina Herbertsson, forskare vid Lunds universitet säger att det omtvistade växtskyddsmedlet glyfosat har en indirekt påverkan på bin och andra småkryp.

Det omtvistade ämnet glyfosat har godkänts för ytterligare tio år i EU. Men även om det inte bevisats ha någon direkt påverkan på insekter, är den indirekta påverkan desto större, säger Lina Herbertsson, biexpert och forskare vid Lunds universitet.– Det är extremt effektivt, säger hon.

Ämnet glyfosat har varit en formidabel succé. Det är det mest använda verksamma ämnet i växtskyddsmedel världen över för att bekämpa ogräs. Men det har stormat kring ämnet som efter en bedömning 2015 sågs som ”troligen cancerogent”. Något som sedan dess varit omtvistat då undersökningar av myndigheter i EU och USA kommit fram till det motsatta.

”Det blir en kedjeeffekt på småkryp”

Det var också risken för att det skulle vara cancerogent som låg i centrum för debatten om ämnet skulle få ett förnyat godkännande att användas inom EU. Efter att Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 2022 kommit fram till det inte är ”cancerframkallande, mutagent eller påverkar fertiliteten hos människor”, låg vägen öppen för ett förnyande av godkännandet. Något som också skedde häromdagen.

Samtidigt finns en annan sida av myntet, som inte lika ofta kommer fram i debatten: Påverkan på den biologiska mångfalden. Lina Herbertsson, forskare vid Lunds universitet, säger att det inte finns några säkra bevis för att glyfosat skulle skada bin. Men varnar för den indirekta effekten. För även om glyfosat effektivt hjälpt lantbrukare att hålla ogräs borta, har det varit desto sämre ur insekternas perspektiv, då de berövas sin mat. För vad som kan vara ogräs för oss, är ofta livsnödvändigt för insekterna.

– Det blir en kedjeeffekt på småkryp, antingen gillar de växterna i sig eller för att de gillar andra småkryp som äter växterna, säger Lina Herbertsson.

Sverige i framkant

Nyligen röstades ett förslag från EU-kommissionen om att halvera användningen av bekämpningsmedel i EU till 2030 ned av EU-parlamentet. Något som om det fått grönt ljus, hade kunnat få stor påverkan på den biologiska mångfalden. Men till största del ute i Europa, tror Lina Herbertsson.

– Kommer man till andra länder använder man mycket mer bekämpningsmedel och då kan vi tänka oss att många av de här problemen blir mycket allvarligare.

I ett internationellt perspektiv använder ändå Sverige bekämpningsmedel restriktivt, tycker Lina Herbertsson. Integrerat växtskydd, IPM, den metod som föreslogs av EU-kommissionen för att minska andelen bekämpningsmedel med hälften, används också i stor utsträckning i Sverige.

– Jordbruksverket är bra på att uppmuntra och uppmana bönderna att använda andra metoder än att spreja allting med bekämpningsmedel.

En ännu större bov…

Ändå hör jordbrukslandskapet till de platser där den biologiska mångfalden utarmats mest – också i Sverige. Men Lina Herbertsson ser inte användandet av glyfosat och andra bekämpningsmedel som den främsta boven, utan hur vi förändrat jordbrukslandskapet.

– Jag skulle säga att glyfosat spär på det här problemet med landskapsförändringarna, med lite boplatser och för lite mat. Tänk dig miljöerna i Astrid Lindgrens sagor, med naturbetsmarker, ängar, olika vattendrag och sockerdricksträd (en gammal ek i Pippi Långstrump, reds. anm), där trivs väldigt många groddjur, fåglar och insekter. Idag har vi istället stora åkrar som är helt rensade på boplatser och föda för djur som behövs för organismer att fullfölja sin livscykel.

Förbjudet att använda privat

Sedan hösten 2021 är det inte längre tillåtet att använda glyfosat i trädgårdar och parker. ”I Sverige får bekämpningsmedel som innehåller glyfosat användas för att bekämpa ogräs som växer på åkern innan grödorna – exempelvis vete och bönor – kommit upp ur jorden. Dessa bekämpningsmedel får även användas för att ta bort det ogräs som växer på åkern efter skörd. Några få bekämpningsmedel med glyfosat får användas i raps och rybs när dessa grödor växer på åkern. I andra EU-länder, och utanför EU, kan det vara vanligare att tillåta bekämpningsmedel med glyfosat i växande grödor på åkern. Därför är det också vanligare med rester av glyfosat i livsmedel som inte odlats i Sverige,” skriver Livsmedelsverket.

Radar · Miljö

20 länder planerar att tredubbla kärnkraften

Världsledarnas avtal om att tredubbla kärnkraftskapaciteten som presenterats på COP28 i Dubai är inte bindande utan ett "gentleman's agreement" enligt Sveriges näringsminister Ebba Busch.

Sverige och ett stort antal andra länder har enats om att tillsammans tredubbla energin från kärnkraft. Initiativet är en del för att nå nettonollutsläpp till 2050.

Det är ett stort antal länder inklusive USA, Kanada, Japan och en rad Europeiska länder som under den pågående klimatkonferensen COP28 går ut med budskapet om att kraftigt öka kärnkraften.

Sverige tar nu konkreta steg mot ny kärnkraftskapacitet och jag är glad att stå sida vid sida med likasinnade länder här på COP28, sade statsminister Ulf Kristersson (M) under ett anförande på lördagen.

Enligt avtalet kommer kärnkraften att spela en nyckelroll för att nå målet med minskade koldioxidutsläpp. Målet är att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050 jämfört med 2020 års nivåer.

Till finrummet

Ulf Kristersson pekade under en presskonferens på att kärnkraft har gått från att vara nästan skamfyllt till att få en framträdande roll på årets klimatmöte.

– Vi ska vara bland dem som leder den utvecklingen. Det vore bra om vi kunde få samsyn i Sverige om att kärnkraft är en viktig del i omställningen. Där är vi inte än men vi är på väg.

Näringsminister Ebba Bush (KD) lyfte de initiativ som tagits för underlätta utbyggnaden av kärnkraft i Sverige, bland annat genom en utredning som ska över kärnavfallsprogrammet och ansökningsavgifterna.

– Sverige är ett föregångsland och vi visar att det går att vända klimatångest till klimathopp, mycket tack vare svenska företag, säger Busch.

Avtalet är inte ett bindande avtal utan mer av ett ”gentlemens agreement” enligt Bush.

– Men det kommer att påverka företagens investeringsbeslut.

Tredubblingen som avtalet avser ska inte nödvändigtvis ske i varje enskilt land.

Får kritik

Bland länderna som ingått i överenskommelsen finns Storbritannien, Bulgarien, Kanada, Finland, Frankrike, Ungern, Sydkorea, Moldavien, Marocko, Nederländerna, Polen, Sverige, Ukraina och Förenade Arabemiraten.

John Kerry, USA:s särskilda sändebud för klimat, säger i sitt anförande att FN:s klimatpanel IPCC tar upp kärnkraft som ett sätt för hur världen klarar 1,5-gradersmålet.

– Vi kan inte nå noll nettoutsläpp till 2050 utan en del kärnkraft. Det är inte politik eller ideologi – det är matematik, säger han.

Kärnkraft som förnybar energikälla väcker också motstånd. Jeff Ordrowe, en representant för miljörörelsen 350.org säger att de uppskattar att USA:s president Biden vill satsa på alternativ till fossila bränslen men att kärnkraft är en ”farlig distraktion”, något som olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima satte ljuset på.