Radar · Djurrätt

Svenskarna emot minkindustrin – stor oro för smittspridning

I januari beslutade Jordbruksverket att stoppa all minkuppfödning i Sverige under 2021. Om förbudet blir permanent eller inte, är än oklart. Frågar man medborgarna är svaret dock tydligt. En klar majoritet av svenskarna är emot att minkar föds upp i burar för pälsproduktion, enligt en ny Novus-undersökning.

Det var den 27 januari 2021 som landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) under en pressträff meddelade att minkuppfödningen i Sverige skulle stoppas under hela 2021. Beskedet kom efter liknande beslut i en rad andra länder, bland annat Nederländerna och Danmark. Orsaken var den stora smittspridningen av det nya coronaviruset och oron för att viruset skulle mutera hos minkarna. I Danmark avlivades flera miljoner minkar till följd av att viruset muterat hos djuren och i Sverige konstaterades smittspridning på flera minkfarmer.

– Jordbruksverket har i dialog med SVA kommit fram till att inte tillåta uppfödning av nya kullar av mink under 2021, sa landsbygdsminister Jennie Nilsson då.

Stor oro för smittspridning

Nu, nästan ett halvår senare, är det fortfarande oklart hur framtiden ser ut för den svenska minkindustrin, där uppemot en halv miljon minkar dödas årligen.

Innebär förbudet slutet på lidandet för djuren, som föds upp, hålls i burar och dödas för att människor ska köpa deras päls, eller kommer förbudet att hävas efter pandemin? Beslutsfattarna har ännu inte besvarat den frågan. Men en färsk opinionsundersökning som Novus genomfört på uppdrag av organisationen Djurens rätt visar att svenska folket har en fortsatt negativ inställning till pälsdjursfarmning.

Hela 76 procent av de tillfrågade vill inte att det ska vara tillåtet att föda upp minkar i burar för pälsproduktion och 51 procent tycker att det är dåligt att minkfarmerna ersätts ekonomiskt av staten på grund av avelsförbudet.

Undersökningen visar också att att oron för smittspridning är påtaglig bland svenskarna. 52 procent uppger att de känner oro över att smitta från storskalig djurhållning ska spilla över till människor.

Läs mer: Stäng djurfabrikerna

Att storskalig burhållning av djur utgör en stor risk för smittspridning och pandemier är något som har uppmärksammats sedan begynnelsen av coronapandemin, då flera av de första covid-19 fallen hos människor kunde kopplas till en djurmarknad i Wuhan i Kina.

Efter att flera personer som varit i kontakt med minkar i Danmark konstaterades bära på ett muterat coronavirus uppdagades riskerna för smittspridning än en gång, vilket även bekräftades i en gemensam rapport från Världshälsoorganisationen WHO och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

Uppmaning till regeringen: "Stäng djurfabrikerna"

För att förhindra att pandemier likt covid-19 uppkommer i framtiden har Djurens rätt nu tagit fram ett åtgärdspaket till regeringen. Organisationen uppmanar bland annat regeringen att även framöver hålla kvar vid beslutet om avelsförbud på minkfarmer samt att sätta ett slutdatum för att hålla minkar i bur.

– Vi kan inte fortsätta hålla djur i bur och trängsel. Det är dags att vi stänger ner djurfabrikerna för att förhindra nästa pandemi. Inte minst är minkfarmerna något som regeringen måste prioritera att stänga ned. Både för att lyssna på samhällets oro för smittspridning i enlighet med opinionsundersökningen, men också för att stärka djurskyddet, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt i ett uttalande.

Du kan ta del av underlaget till opinionsundersökningen här: Djurens Rätt – Opinionsfrågor om minkfarmer

Läs mer om pälsdjursfarmning och pandemier: 

L tar ställning för minkförbud: ”Dags att avveckla svenska minkfarmer”

Stoppad minkuppfödning – slutet för svensk pälsindustri?

Vad kan vi lära oss av coronapandemin?

WHO: Hög risk att pälsdjursfarmer sprider corona

Om undersökningen: 

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Djurens rätt.
Undersökningen bygger på 1046 webbintervjuer, genomförda under perioden 23-28 april 2021 via Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.
Deltagarfrekvensen bland de inbjudna var 58%. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela populationen.
Källa: Djurens rätt

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV