Radar · Djurrätt

WHO: Hög risk att pälsdjursfarmer sprider corona

En mink i händerna på danska minkfarmaren Thorbjoern Jepsen, oktober 2020.

Risken att coronaviruset som orsakar covid-19 sprids från pälsdjursfarmer till människor och vilda djur i Europa är hög. Det visar en riskbedömning från Världshälsoorganisationen WHO tillsammans med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och i ett vetenskapligt uttalande från 15 europeiska forskare ställs nu krav på att stänga Europas minkfarmer.

Var tredje person som jobbar på minkfarm i Sverige har testat positivt för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens undersökning presenterad av Sveriges radio i veckan. I befolkningen som helhet är siffran omkring 6 procent.

Och nu visar en bedömning som WHO har gjort tillsammans med FAO och Världsorganisationen för djurhälsa OIE att risken att minkfarmer sprider viruset till människor och vilda djur i Europa är hög, något som kan få allvarliga konsekvenser för folkhälsan, enligt organisationernas rapport.

Bedömningen bygger på data från 36 länder och baseras bland annat på den stora andelen smittade arbetare inom ländernas pälsindustrier. Av de tio länder i världen som har rapporterat coronavirus på minkfarmer ligger åtta i Europa, som är det område med flest pälsfarmer i världen. Covid-19 har rapporterats på 400 minkfarmer i Europa, enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa.

Risken att pälsindustrin sprider smitta i Afrika bedöms av WHO, FAO och OIE som låg, och på de amerikanska kontinenterna och i Asien bedöms den som medelhög.

Hur länderna handskas med virusutbrotten i form av skyddsutrustning mot och analyser av viruset varierar stort mellan de olika ländernas pälsindustrier, konstateras i riskbedömningen.

För att minska risken för vidare spridning av covid-19 via pälsindustrierna rekommenderas i rapporten lämplig skyddsutrustning, att vilda djur som lever i närheten av pälsindustrin provtas, att virusets genuppsättning kartläggs, och att människor med covid-symtom inte tillåts arbeta på eller besöka anläggningarna.

Forskare: Stäng minkfarmerna

I ett vetenskapligt uttalande från 15 forskare inom bland annat virologi, mikrobiologi och infektionssjukdomar ställs nu krav på att Europas minkfarmer stänger, då de utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan.

”Givet krisens allvar uppmanar EU-kommissionen att som försiktighetsåtgärd avbryta minknäringen i hela EU”, skriver forskarna, däribland svenska Björn Olsen, som Syre tidigare intervjuat om vår djurhållnings roll i pandemin.

I Sverige beslutade Jordbruksverket i januari att inga minkar ska få para sig på svenska minkfarmer under 2021, för att förhindra ny smittspridning av coronaviruset.

Läs merStoppad minkuppfödning – slutet för svensk pälsindustri? (artikel från 27 januari 2021).