Världen i siffror

Ryssland åsidosatt – spänt i Kaukasien

Tufft för partner till cancersjuka

Barn ringer Bris om sina föräldrars ekonomi

Så många barn föds i genomsnitt

Sojaimporten till EU bakom avskogning av tropisk skog

Historiskt stor befolkningsökning i Sverige

118 miljoner djur dödades på svenska slakterier 2020

Fossila bränslen orsakar 8 727 000 förtida dödsfall

Världen i siffror: Rekordstora julinköp trots corona

Världen i siffror

Världen i siffror

Världen i siffror

Radar

Världen i siffror

Radar

Världen i siffror

Radar

Världen i siffror

Radar

Världen i siffror

Världen i siffror

Världen i siffror

Radar

Världen i siffror

Världen i siffror

Radar

Världen i siffror

Världen i siffror

Radar

Världen i siffror

Radar

Världen i siffror

Världen i siffror

Radar

Världen i siffror

Radar

Klimatrelaterade risker, katastrofer och händelser 2017

Radar

I korthet

Syres Polls of polls för mars:

Förnybart ökar mest

498 döda migranter på Medelhavet

Radar

Låga oljepriser ökar efterfrågan

Radar

Världen i siffror

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV