Radar · Världen i siffror

Fossila bränslen orsakar 8 727 000 förtida dödsfall

Fossila bränsle orsakar 8 727 000 förtida dödsfall i världen. I Europa dör 1 447 000, i Nordamerika 483 000, Asien 6 416 000, Afrika 194 000 och Sydamerika 187 000.

Läs mer här:
• Fossila bränslen bakom miljontals dödsfall
• Deaths from fossil fuel emissions higher than previously thought