Radar · Världen i siffror

Världen i siffror

Illustration: Mikael Andersson/TT
Illustration: Mikael Andersson/TT

Januari–maj 2018: 628 döda migranter på Medelhavet

Inom parentes motsvarande siffra för 2017 under ungefär samma tidsperiod.

Källor: IOM ”Missing migrants project” och UNHCR

Globala halten koldioxid

Den cerise linjen i grafen visar månadsvisa medelvärden för halten koldioxid i atmosfären. Den svarta linjen visar samma medelvärde men korrigerat för säsongsvariationerna.

Källa: NOAA, www.esrl.noaa.gov, maj 2018, IPCC, www.phys.org

41 miljarder ton av CO2 beräknas ha släppts ut under 2017

Fossila bränslen orsakar 3/4 av de totala utsläppen av växthusgaser. Avskogning, jordbruk och djurhållning står för resterande del.

NOAA (den amerikanska motsvarigheten till SMHI) och Earth system research laboratory mäter koldioxid och andra växthusgaser varje vecka i ett nätverk av mätpunkter över hela världen. Dessa mätplatser ligger över havsytan och är utvalda för att inte vara påverkade av direkta utsläppspunkter. Ett globalt medelvärde beräknas genom att mätvärdena viktas över tid och i förhållande till latitud.

Syre Polls of Polls för april-maj: Extremt stilla i opinionen

Det har inte hänt mycket i opinionen under de senaste sex veckorna. Största förändringarna är att S tappar 0,8 procentenheter och C ökar en halv procentenhet. Bland övriga partierna är förändringen 0,2 procentenheter eller mindre. Tittar vi under det senaste året har M gått klart framåt och L, C och SD tydligt bakåt.

<strong>Syres ”poll of polls” är en sammanvägning av Novus, Sifos, Sentios, Demoskops, Ipsos, Inizios, SCB:s och Yougovs mätningar där metoder, antal deltagare och färskhet viktas innan ett genomsnitt tas fram
Syres ”poll of polls” är en sammanvägning av Novus, Sifos, Sentios, Demoskops, Ipsos, Inizios, SCB:s och Yougovs mätningar där metoder, antal deltagare och färskhet viktas innan ett genomsnitt tas fram. De kortsiktiga tendenserna bygger på förändringarna i de senaste mätningarna medan de långsiktiga bygger på den sammanvägda utvecklingen i samtliga mätningar under det senaste året.

Så mycket läser vi i Sverige

74% av Sveriges befolkning läser en bok minst någon gång om året. Vanligast är det med läsning hos äldre som också läser mer regelbundet än yngre.

49%

av 12–18-åringarna i Sverige läser böcker på sin fritid minst en gång i veckan.

Bokläsande är vanligare bland kvinnor i alla åldrar.

Andelen som läser böcker varje vecka har legat stilla kring 30 procent bland männen sedan 2008, medan det märks en svag nedgång bland kvinnorna från 49 till 45 procent.

Källa: SCB