Radar · Världen i siffror

Förnybart ökar mest

Elproduktionen i världen ökade med 3,1 procent (780 TWh) 2017. Den största delen av ökningen, 70 procent, stod Kina och Indien för, medan andra växande ekonomier i Asien stod för ytterligare 10 procent.

Förnyelsebar energi är det energislag som ökade mest och stod för nästan hälften av den ökade elproduktionen (380 TWh), vilket gör att det nu står för en fjärdedel av totalen. Kinas satsning på solceller (mer än 50 GW) var större än deras sammanlagda satsning på kol, fossilgas och kärnkraft.

Förra året installerades lika mycket nya solceller i Kina som det finns totalt i Tyskland och Frankrike tillsammans.

I Indien har i dag 82 procent av befolkningen tillgång till elektricitet, vilket nästan är en fördubbling sedan år 2000, eller plus en halv miljard invånare.