Radar · Miljö

LRF-sajt vilseleder om kors klimatpåverkan

Kor äter visserligen växter som fångar upp koldioxid, men de släpper också ut en hel del av växthusgasen metan.

”Kor kan kyla klimatet” står det bland annat på kampanjsajten Hjärta mjölk, som de svenska mejerierna och LRF mjölk står bakom. Helt felaktigt, menar forskare som Sveriges radio Ekot har talat med.

”Kor äter växter som fångar in koldioxid från luften i fotosyntesen. Om vi odlar foderväxter som fångar upp mer koldioxid än vad kon och odlingen släpper ut, så får vi en kylande effekt.” Det står att läsa under rubriken ”Kor kan kyla klimatet”, på kampanjsajten Hjärta mjölk, som drivs av Sveriges mjölkbönder och mejerier genom Lantbrukarnas riksförbunds branschavdelning LRF mjölk.

Men att få till en sådan balans är högst osannolik enligt forskningen.

– Nej, det är helt fel för kor släpper ut metan. Punkt slut, säger Elin Röös, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet med fokus på hållbar matproduktion, till Dagens eko som gjort en granskning av kampanjen.

I texten på Hjärta mjölk-sidan så beskrivs metanet som korna släpper ut som bättre för klimatet än koldioxid, då den ”ger en kraftig effekt i ungefär tio år, men sen försvinner den”. Man fortsätter med att konstatera att ”Om vi lyckas hålla metanutsläppen på dagens nivå, så påverkar de inte klimatet negativt.”

Helt fel, enligt Elin Röös.

– För att varje utsläpp av metan kommer att påverka klimatet. Och de nivåerna vi har idag på metanutsläpp är inte förenliga med de temperaturmål vi har, säger hon till Ekot.

Enligt FN:s klimatpanel behöver också metanutsläppen i världen minska kraftigt, och det kan bli en viktig faktor för att nå de mål som Parisavtalet satt upp. Detta då det snabbt kan minska den uppvärmande effekten på kort sikt, då metan beräknas vara en upp till 84 gånger mer potent växthusgas än koldioxid.

Läs mer:

Algfoder som minskar metanutsläpp – frälsning eller falsk lösning?

Syre förklarar metangas

Minskning av metanutsläpp kan bli avgörande för att hålla Parisavtalet

Minskade utsläpp av metan