Radar · Miljö

Minskning av metanutsläpp kan bli avgörande för att hålla Parisavtalet

Utvinning av olja och gas är en av de största källorna till metanutsläpp orsakad av människan.

Minskning av metangasutsläpp kan vara den enda chansen vi har att hålla den globala uppvärmningen inom 1,5 grader. Troligtvis kommer metanets roll att lyftas i IPCC:s nya klimatrapport som släpps imorgon, uppger forskare till the Guardian.

På måndag släpper FN:s klimatpanel, IPCC, en ny rapport som sammanfattar kunskapsläget om klimatet i världen. Då den senaste sammanställningen släpptes 2013 och det sedan dess publicerats en mängd forskningsrapporter om klimatet kommer rapporten troligen innehålla en rad dystra uppdateringar.

En av många slutsatser kommer troligtvis vara den allt större roll som metanutsläppen spelar för uppvärmningen av planeten och vår möjlighet att bromsa den. Durwood Zaelke, chef fört Institute for Governance and Sustainable Development och en av de ledande granskarna av IPCC-rapporten, säger till the Guardian att en minskning av den kraftfulla växthusgasen kan vara det enda sättet att hålla temperaturhöjningen under 1,5 grader.

– Att minska metanutsläppen är den största möjligheten att bromsa uppvärmningen mellan nu och 2040.

Detta då metangasen har upp till 84 gånger starkare uppvärmningseffekt än koldioxid, men i gengäld har en kortare livstid i atmosfären – omkring tio år innan det bryts ner till koldioxid.

"Ger oss tid"

– Klimatförändringar är som ett maraton – vi måste stanna kvar i loppet. Att minska koldioxidutsläppen kommer inte att leda till en nedkylning under de kommande tio åren, och därefter kommer vår förmåga att hantera klimatförändringarna att äventyras så allvarligt att vi inte kommer att kunna fortsätta. Att minska metanutsläppen ger oss tid, säger Zaelke till the Guardian.

De senaste åren har metanutsläppen i världen ökat, bortsett från det senaste året, då pandemin gjorde att produktionen av olja och naturgas minskade. Läckage från fossilproduktionen är den näst största källan till mänskligt producerad metangas, enligt International energy agency. De största utsläppen står jordbruket för – varav köttproduktionen står för den största delen. Avfall, såsom nedbrytning på soptippar, räknas som den tredje största källan.

Enligt en rapport som FN:s miljöorgan UNEP presenterade i maj så kan de mänskligt producerade metanutsläppen minskas med 45 procent under detta årtionde. Det skulle i så fall innebära att den globala uppvärmningen reduceras med 0,3 grader fram till år 2045. Det är ett viktigt komplement till att minska koldioxidutsläppen, konstaterar UNEP:s chef Inger Andersen i ett uttalande:

– Fördelarna för samhället, ekonomier och miljön är många och överväger kostnaderna. Vi behöver internationellt samarbete för att brådskande minska metanutsläppen så mycket som möjligt detta årtionde.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV