Radar · Miljö

Minskade utsläpp av metan

Regeringar världen över bör anta mer strikta policies för att förmå olje- och gasindustrin att minska utsläppen av växthusgaser, enligt International Energy Agency.

Växthusgasen metan kan komma att fälla avgörandet för om världen klarar Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader eller inte. Gasen är mindre långlivad – men desto mer potent än koldioxid. 
Nya siffror visar att utsläppen minskade med 10 procent förra året.

När FNs klimatpanel släppte sin 1,5 graders rapport 2018 var slutsatsen att utsläppen av växthusgaser skulle behöva minska drastiskt de närmsta tio åren. Förutom koldioxid handlar det bland annat om metan som skulle behöva minska med 35 procent till 2050 jämfört med nivåerna 2010. En mindre känd miljöbov än koldioxid, då den inte är särskilt långlivad i atmosfären, men upp till 84 gånger mer potent.

Utsläpp föll – men kan studsa tillbaka

Olje- och naturgasproduktionen är den främsta källan till att metan släpps ut i atmosfären. Enligt International Energy Agencys senaste version av Methane tracker, föll utsläppen med tio procent förra året, den största minskningen i modern historia. Men utsläppen föll inte på grund av ökad miljöhänsyn, utan på grund av minskad produktion av olja och naturgas, enligt IEA, som ser en överhängande risk i att utsläppen studsar tillbaka när världen återstartar sina ekonomier efter pandemin.

– Förutom ambitiösa ansträngningar att göra våra ekonomier fria från koldioxid, så är tidiga åtgärder för att komma åt metanutsläpp kritiska för att vi ska kunna undvika de värsta följderna av klimatförändringarna. Det har aldrig varit mer brådskande än vad det är i dag, säger Fatih Birol, chef för IEA i ett uttalande i samband med att rapporten släpptes.

– I det här avgörande året för klimatåtgärder som kulminerar i COP26 (klimattoppmötet) i Glasgow i november, så är det dags för regeringar att höja ambitionen. Inte bara vad gäller koldioxid utan också för metan, säger han vidare.

Olje- och naturgasbranchen släppte 2020 ut 70 miljoner ton metangas till atmosfären, vilket motsvarar alla de energirelaterade koldioxidutsläppen från EU.