Radar · Politik

Aktivister: ”Språkrörsdebatten är ett tecken på politiskt haveri”

Fr v Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren, toppkandidater till EU-valet, partisekreterare Katrin Wissing, språkröret Märta Stenevi samt avgående språkrör Per Bolund på scenen under Miljöpartiets kongress som hålls i kongresshallen Conventum i Örebro.

I helgen kommer Miljöpartiet att välja nytt språkrör på kongressen. Men stödet i opinionen sviktar för partiet som har haft svårt att få med sig gräsrötterna, varav många inte tycker som partistyrelsen. Syre har gjort en rundfrågning vad olika intresseorganisationer känner för partiet.

För en månad sedan gick Miljöpartiets valberedning ut med att den föreslår riksdagsledamoten Daniel Helldén som nytt manligt språkrör inför den kommande kongressen 17–18 november.

Han beskrevs som en person som ”har en förmåga att fördjupa perspektiven i ideologiskt viktiga frågor för partiet”, sade valberedningens ordförande Louise Arndt, till TT.

Hon hoppades vidare att han med sin erfarenhet från politikens olika nivåer var en duktig förhandlare och skulle kunna bidra med goda ”samarbeten” för Miljöpartiet.

Inför valet har de fyra största distrikten, Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Uppsala, beslutat sig för att inte ha någon intern linje, utan ombuden kommer att rösta fritt. Det bäddar för att valet kan komma att bli en nagelbitare.

Oenigt parti

Goda samarbeten är något som måste till för partiet att vända opinionssiffrorna. Men Daniel Helldén är inte lika omhuldad av alla delar av partiet eller av de många organisationer, föreningar och aktivister som antingen stödjer Miljöpartiet eller verkar inom de områden som partiet är profilerat mot.

I ett upprop har 105 gräsrötter gått ut med att de stödjer Magnus P Wåhlin i en debattartikel i Aftonbladet.

”Bland nuvarande kandidater till manligt språkrör står Magnus P Wåhlin, gruppledare för MP Växjö samt partistyrelseledamot, närmast Sveriges miljörörelse”.

Debattörerna skriver att de hoppas att Magnus P Wåhlin fortsätter i den riktning som språkröret Märta Stenevi förespråkar, det vill säga, en breddning av partiets fokus, till att inkludera även sociala frågor och rättvisefrågor. Det apropå den debatt som har förts kring vad som ska vara partiets riktning framledes, om det ska fokusera på kärnområdet klimat och miljö, eller även driva andra frågor lika hårt.

Debattörerna understryker att de föreningar de är aktiva inom är politiskt oberoende och inte tar ställning i språkrörsvalet, men som enskilda miljökämpar kan göra det.

”Miljöpartiet kallar sig själva ’miljörörelsens parlamentariska gren’. Vi 105 som skriver detta tillhör alla miljörörelsen. Vi är medlemmar, förtroendevalda eller anställda i så gott som samtliga Sveriges större miljöorganisationer”.

Enkät

När Syre skickar ut en kort enkät till en handfull organisationer om deras förhoppningar på språkrörsvalet och på partiet inför framtiden, är det få som svarar.

En av dem är dock Matilda Antti, politiskt sakkunnig hos Djurens rätt.

Vilka frågor tycker ni att Miljöpartiet ska driva hårdare, vilka frågor ska partiet släppa eller inte prioritera?

– Som enda parti som aktivt tagit ställning för en djurskyddsmyndighet ser vi gärna att Miljöpartiet axlar ett större ansvar för att väcka liv i debatten igen.

– Sedan den tidigare djurskyddsmyndigheten lades ner 2007 har det varit tyst i frågan, men behovet är detsamma som tidigare. Av de omkring 340 myndigheter som finns i Sverige är det ingen som sätter djuren i första rummet. En djurskyddsmyndighet med tillhörande djurskyddsminister i regeringen skulle föra upp djurfrågorna på dagordningen som ett i sig självt viktigt ämne, och inte som en parentes till jordbruksfrågor med starka ekonomiska intressen vilket är fallet idag, säger Matilda Antti och tillägger:

– En annan fråga som kan motiveras på liknande sätt – att Miljöpartiet är rätt ensamma i debatten, är den om minskad köttkonsumtion. Den debatten måste tas tills det är allmänt vedertaget att vi som samhälle måste äta mindre animaliska produkter för djurens, klimatets och folkhälsans skull. Här kan partiet spela en fortsatt viktig roll och även sätta frågan på agendan i högre utsträckning framöver.

Matilda Antti, politiskt sakkunnig hos Djurens rätt tycker att Miljöpartiet har drivit djurrättsfrågor bättre än de andra partierna i riksdagen
Matilda Antti, politiskt sakkunnig hos Djurens rätt tycker att Miljöpartiet har drivit djurrättsfrågor bättre än de andra partierna i riksdagen. Foto: Malin Thunberg/Djurens rätt

Vilket språkrör ser ni helst bli valt på kongressen?

– Utan att sätta Daniel Helldén i relation till andra kandidater har vi uppskattat det vi sett av hans engagemang för djurfrågor i egenskap av riksdagsledamot. Han tog sig tiden att i somras besöka vår mobila kycklingfabrik för att uppleva ett kycklingliv i 4D, och har nyligen deltagit i debatten om lidandet i kycklingindustrin efter Uppdrag gransknings avslöjande om systematiskt djurplågeri i kycklingfabrikerna. Tillsammans med deras djurpolitiska talesperson Rebecka Le Moine uppmanade han till bojkott av turbokycklingar.

Hur bra tycker ni att Miljöpartiet har drivit just era frågor?

– Mycket väl. Miljöpartiet tog hem guldet i Djurens rätts partigranskning inför riksdagsvalet 2022 och är det enda av riksdagspartierna som har ett djurpolitiskt program. Trots det senare är djurfrågorna inte isolerade utan vävs naturligt in i flera av deras områden.

– Men det gäller även att få rätt inom en majoritet. Vår önskan är att frågorna prioriteras högre i förhandling med andra partier. Då hade vi kanske sett ett förbud mot pälsdjursfarmning under förra mandatperioden.

När det kommer till relationen mellan Miljöpartiet och dess mer aktivistiska, utomparlamentariska systerrörelser, har relationen på vissa håll varit mer ansträngd.

Klimataktivistgruppen Återställ våtmarker tror inte att MP eller något annat parti kan rädda oss från en samhällskollaps
Klimataktivistgruppen Återställ våtmarker tror inte att MP eller något annat parti kan rädda oss från en samhällskollaps. ”Det enda den parlamentariska politiken gör just nu är att skapa ett falskt hopp om att det på något sätt kommer lösa sig”, skriver de till Syre. Foto: Johan Nilsson/TT

”Pratar om folkets makt”

Bland annat har avgående språkröret Per Bolund i en intervju med Aftonbladet beklagat sig över att det har varit svårt att få med sig alla inom den gröna rörelsen.

– Fridays for future och Greta Thunberg säger att politik inte kommer att lösa problemen, att vi måste gå ut på gatan och de pratar om folkets makt och sånt där. Det bygger på en misstro. Jag är ändå stolt över att vi visat att det går att komma med lösningarna, säger han till Aftonbladet.

Det tvivel som Per Bolund ger uttryck för verkar dock vara ömsesidigt. Syre har skickat ut frågor även till organisationer som Fridays for future och Extinction rebellion.

När Återställ våtmarker svarar på Syres enkät är det med en rejäl känga åt politikerna.

Med all respekt, vi har inga förväntningar alls. Vi ser inte att MP eller något annat parti kan rädda oss från en samhällskollaps. Det politiska spelet tar fokus från vad som verkligen måste göras. Språkrörsdebatten är ännu ett tecken på det politiska haveri vi befinner oss i. Det enda den parlamentariska politiken gör just nu är att skapa ett falskt hopp om att det på något sätt kommer lösa sig. Det försätter folk i en dödlig passivitet.

Så tyvärr. Er tid har varit. Vårt enda råd till er är att avgå och gå med i motståndsrörelsen. Med kärlek, Återställ Våtmarker

Fakta: Enkätfrågorna till organisationerna

Vilka frågor tycker ni att Miljöpartiet ska driva hårdare, vilka frågor ska partiet släppa eller inte prioritera?

Vilket språkrör ser ni helst bli valt på kongressen?

Hur bra tycker ni att Miljöpartiet har drivit just era frågor?

Varför lockar Miljöpartiet inte den yngre generationen att engagera sig i och rösta på det?

Vad kan MP som inomparlamentarisk kraft göra för att stärka sin ställning bland olika typer av aktivistgrupper, samt utomparlamentariska aktivister? Finns gemensamma mål?

Här kan ni läsa mer vad de olika språkrörskandidaterna har för politik:

Magnus Wåhlin vill att Sverige ska ha en human migrationspolitik

Daniel Helldén vill införa en djurombudsman

Carl Ståhle tycker att Miljöpartiet har kompromissat för mycket

William Ulrici vill locka de yngre till Miljöpartiet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV