Radar · Politik

Språkrörskandidaterna: William Ulrici vill locka de yngre till Miljöpartiet

William Ulrici är Gröna studenters talesperson för samhällsbyggnad, bostads- och arbetsmarknadspolitik, samt språkrör för Gröna studenter Stockholm.

Med låga siffror i opinionen är det kanske viktigare än någonsin vem som kommer att leda Miljöpartiet in i framtiden. Syre har skickat ut en enkät för att lära känna språkrörskandidaterna bättre inför den stundande kongressen. Så här svarade William Ulrici!

William Ulrici är Gröna studenters talesperson för samhällsbyggnad, bostads- och arbetsmarknadspolitik, samt språkrör för Gröna studenter Stockholm. Han tog sin civilingenjörsexamen från KTH Samhällsbyggnad 2020 och har sedan dess varit aktiv inom Miljöpartiet och Gröna studenter.

Vad är din syn på basinkomst?

– Jag tror att basinkomst är något de yngre generationerna skulle uppskatta, då reformen kan bidra till frihet och samtidigt lösa diverse samhällsproblem vi har idag. Det finns ju dock många olika upplägg kring hur basinkomst skulle kunna se ut, men av det jag har hört från Lennart Fernström (Syres chefredaktör, reds anm) så tror jag han är något på spåren!

Hur ska vi klara framtidens energibehov i Sverige och är kärnkraft en del av lösningen?

– Jag tror de yngre generationerna vill ha högre livskvalitet än vad de fått, vilket kan uppnås genom förnybara energikällor och utan kärnkraft. Att avveckla kärnkraften här och nu är nog tyvärr inte hållbart ur ett socialt perspektiv, vilket många av de yngre känner oro för.

Vad anser du om Nato och Sveriges roll i organisationen?

Jag tror ungas valmöjligheter i framtiden hade varit större om vi inte gått med i Nato. Därför borde de yngre egentligen vara emot Nato. Långtgående försvarssamarbeten som som inte förnedrar Sverige tror jag dock hade varit rätt okontroversiellt.

Apropå spets eller bredd-diskussionen internt inom MP: Om partiet ska fokusera mer på klimat och miljö och mindre på andra frågor – vilka frågor ska Miljöpartiet arbeta mindre med och vilka politiska krav ska Miljöpartiet inte längre ställa?

– Partiet har redan en beslutad strategi.

Vad har Miljöpartiet gjort fel när det inte har lyckats att locka till sig Greta Thunberg-generationen?

–Jag tror de äldre generationerna som har mest makt inom partiet har underskattat att lyssna in generation Z. Hade partiet agerat mer långsiktigt så kanske man för ett antal år sen hade insett att unga tänker och agerar efter nya premisser – och därefter kanske partiet hade agerat annorlunda. Att MP har ett lågt stöd bland unga är mycket oroande och partiet måste diskutera detta mer.

Just nu genomförs flera lagreformer som kommer inskränka den personliga integriteten i kampen mot gängkriminaliteten, är det rätt väg att gå, eller hur anser du att den organiserade brottsligheten bäst bekämpas?

– Jag tror yngre hade tyckt att personlig integritet är viktigt – om de inte vuxit upp i ett kapitalistiskt system som normaliserar att de säljer ut sin integritet för att använda diverse tjänster samtidigt som deras klasskamrater blir skjutna på stan. Avlyssning kan säkert lösa många brott men det är viktigt att vi investerar i det förebyggande arbetet, en fungerande välfärd och mindre klassklyftor.

Vad är dina tankar kring en avkriminalisering av cannabis?

– Många dör i Sverige på grund av sitt narkotikamissbruk, vilket unga säkerligen inte önskar. Forskning visar att en avkriminalisering av bruket kan leda till att fler söker hjälp och att liv kan räddas. Detta är även en reform de yngre i partiet, Grön ungdom och Gröna studenter, förespråkar.

Hur ska vi kunna stärka djurskyddet, samt även innefatta stora rovdjur och vilt?

– Jag tror yngre vill ha livskraftiga ekosystem även i framtiden. Jag är inte expert i djurrättsfrågor men det första steget är nog att de ”vuxna” i samhället måste sluta se naturen som en del av ekonomin och istället se människan som en del av naturen.

Är ekonomisk tillväxt ett hinder för en hållbar omställning eller nödvändig för att finansiera den? Utveckla gärna svaret!

–Jag tror yngre vill ha livskraftiga ekosystem även i framtiden. Jag är inte expert i djurrättsfrågor men det första steget är nog att de ”vuxna” i samhället måste sluta se naturen som en del av ekonomin och istället se människan som en del av naturen.

2015 års ”andningspaus” blev ingen paus utan början på ett mer stängt Sverige, är det dags att öppna upp Sverige igen för och i så fall hur mycket?

– Jag tror att opinionen kommer att vända framöver och att fler kommer börja efterfråga ett humant Sverige igen. Men när kapitalismen inte klarar att producera bostäder, trygghet och hållbarhet så tror jag många unga känner att Sverige har varit för naivt. Dessa motsättningar gör att vi människor vänder oss mot varandra och mot svagare grupper i samhället och detta måste vi bort från. Jag kan inte svara på om Sverige kan öppnas upp redan idag och hur många människor vi kan hjälpa – men jag är inte nöjd förrän Sverige är världens mest humana land. Det tror jag även unga hade kunnat känna stolthet för.

När Syre skickade ut enkäten hade han vissa förbehåll, berättar han.

– Jag tycker egentligen inte att språkrörskandidaterna ska lyfta sina personliga åsikter, vilket är en av förutsättningarna med att ha just språkrör och inte partiledare. Dessutom har partiet redan en hållning i de flesta frågor, vilket gör att våra personliga åsikter lätt blir till en pseudodebatt, säger William Ulrici i ett mejl, och tillägger:

– Eftersom processen redan har dominerats av åsikter kommer jag dock besvara era frågor så gott jag kan för att förmedla vad jag tror behövs för att de yngre generationerna ska hitta till MP! Om de yngre tror på oss så tror jag det är för att vi har en långsiktig politik som kommer att gynna dem även i framtiden. Om de yngre röstar på MP kommer sedan många av de äldre förhoppningsvis inse att världen de skapat inte gynnar yngre utan dem själva.

Läs vad andra språkrörskandidater har svarat på vår enkät:

Torbjörn Nilsson vill vara offensiv i miljöfrågor och sociala frågor

Carl Ståhle tycker att Miljöpartiet har kompromissat för mycket

Martin Marmgren vill satsa förebyggande mot brottslighet

Fakta: Enkäten

Språkrörskandidaterna fick svara på tio frågor kring Syres ämnesområden. De fick själva välja vilka de ville svara på och hur mycket.

Vad är din syn på basinkomst?

Hur ska vi klara framtidens energibehov i Sverige och är kärnkraft en del av lösningen?

Vad anser du om Nato och Sveriges roll i organisationen?

Apropå spets eller bredd-diskussionen internt inom MP: Om partiet ska fokusera mer på klimat och miljö och mindre på andra frågor – vilka frågor ska Miljöpartiet arbeta mindre med och vilka politiska krav ska Miljöpartiet inte längre ställa?

Vad har Miljöpartiet gjort fel när det inte har lyckats att locka till sig Greta Thunberg-generationen?

Just nu genomförs flera lagreformer som kommer inskränka den personliga integriteten i kampen mot gängkriminaliteten, är det rätt väg att gå, eller hur anser du att den organiserade brottsligheten bäst bekämpas?

Vad är dina tankar kring en avkriminalisering av cannabis?

Hur ska vi kunna stärka djurskyddet, samt även innefatta stora rovdjur och vilt?

Är ekonomisk tillväxt ett hinder för en hållbar omställning eller nödvändig för att finansiera den? Utveckla gärna svaret!

2015 års ”andningspaus” blev ingen paus utan början på ett mer stängt Sverige, är det dags att öppna upp Sverige igen för och i så fall hur mycket?