Radar · Politik

Språkrörskandidaterna: Magnus Wåhlin vill att Sverige ska ha en human migrationspolitik

Magnus P Wåhlin valdes in i partistyrelsen på Miljöpartiets kongress 2019.

Med låga siffror i opinionen är det kanske viktigare än någonsin vem som kommer att leda Miljöpartiet in i framtiden. Syre har skickat ut en enkät för att lära känna språkrörskandidaterna bättre inför den stundande kongressen. Så här svarade Magnus Wåhlin!

Magnus Wåhlin är ledamot i partistyrelsen och kommunalråd Växjö för Miljöpartiet. Han har en bakgrund som bland annat skolpräst. I kommunpolitiken har han mestadels fokuserat på integration, ensamkommande samt miljö- och klimatfrågor såsom livsmedelsfrågan. På Miljöpartiets hemsida kan man läsa om Magnus Wåhlin att han på fritiden läser mycket, att han uppskattar kulturevenemang och odlar sin trädgård, där pelargoner och chili är favoriterna. Han kandiderade 2019 till språkrör och har kastat sig in i kampen även denna gång.

Vad är din syn på basinkomst?

– Ja, jag kan tänka mig en basinkomst men det behöver utredas ordentligt. På kongressen 2019 togs ett sådant beslut om att vi ska driva på för en utredning och motioner i riksdagen har lagts om detta. Arbetsmarknaden förändras snabbt och det vore bra med en utredning nu.

Hur ska vi klara framtidens energibehov i Sverige och är kärnkraft en del av lösningen?

– Vi ska bygga ut den havsbaserade vindkraften ordentligt, det behöver gå snabbt. Samtidigt ska vi investera i överföringskapacitet och stärka våra elnät. Lagringskapaciteten ska byggas ut exempelvis med vätgasproduktion. Solvärme och solel behöver också byggas ut kraftfullt och det kan göras snabbt. Kärnkraft är farlig och skapar ett farligt avfall och ska fasas ut så fort ny förnybar kraft finns. Ny kärnkraft ska inte byggas, det är för dyrt och farligt och svarar inte på de behov som finns nu.

Vad anser du om Nato och Sveriges roll i organisationen?

– Jag är motståndare till Nato och menar att vi när Sverige blir medlem (vilket det mesta tyder på) ska verka för avveckling av kärnvapen och driva frågor om demokratisering av medlemsländer och värnande av mänskliga rättigheter ungefär som vi gör i EU.

Apropå spets eller bredd-diskussionen internt inom MP: Om partiet ska fokusera mer på klimat och miljö och mindre på andra frågor – vilka frågor ska Miljöpartiet arbeta mindre med och vilka politiska krav ska Miljöpartiet inte längre ställa?

– MP ska vara ett brett parti och vara bäst när det gäller miljö- och klimatfrågor. Vi ska vara där debatten är och vinna väljarnas förtroende i flera frågor. Social rättvisa är det område som vi ska utveckla för att nå fler väljare. Klimatpolitiken ska ses i ett sammanhang som har förslag och reformer för hela livet. Livet måste gå ihop för människor och därför ska vi lägga breda reformförslag.

Vad har Miljöpartiet gjort fel när det inte har lyckats att locka till sig Greta Thunberg-generationen?

– Vi har inte tillräckligt kommunicerat vad vi faktiskt gjort (och det är mycket!) och vi har inte haft kraft att lägga de breda, djupgående reformer som krävs för att omställningen ska lyckas. Våra förslag måste bli vassare och ge resultat snabbare.

Just nu genomförs flera lagreformer som kommer inskränka den personliga integriteten i kampen mot gängkriminaliteten, är det rätt väg att gå, eller hur anser du att den organiserade brottsligheten bäst bekämpas?

– Den personliga integriteten ska värnas och vi ska inte ha visitationszoner som drabbar grupper i samhället och vi ska inte heller avlyssna oskyldiga människor. Brottslighet bekämpas framförallt med förebyggande åtgärder som måste vara kraftfulla dels med ökade resurser till polis och åklagare. Kommuner behöver fler verktyg för att tidigt fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet och avhopparverksamheten behöver tydliga riktlinjer och finansiering från staten.

Vad är dina tankar kring en avkriminalisering av cannabis?

– Jag är motståndare till att avkriminalisera cannabis.

Hur ska vi kunna stärka djurskyddet, samt även innefatta stora rovdjur och vilt?

– MP har tagit fram ett djurrättspolitiskt program. Det var vi först med och jag tror vi fortfarande är ensamma om det. I det finns många bra förslag. Inför en global FN-deklaration om djurvälfärd. EU:s jordbrukspolitik ska främja en förbättrad djurhållning och EU:s pengar ska styras i den riktningen. När det gäller djurtransporter finns stora förbättringar att göra vad gäller maxtider och ventilation. All burhållning ska förbjudas och slakt utan bedövning ska förbjudas. Djurens rätt ska skyddas i Sveriges grundlag. Länsstyrelsernas djurskyddstillsyn ska stärkas och tillföras mer resurser. All extremavel ska förbjudas. Djurhållning ska vara anpassad efter djurens behov med exempelvis lösdrift och utevistelse. Forskningen ska göras djurförsöksfri. Vi ska införliva viltlevande djur i samma djurskyddslag som djur hållna av människor. Oetiska jaktformer såsom grytjakt och fotsnara ska förbjudas.

Är ekonomisk tillväxt ett hinder för en hållbar omställning eller nödvändig för att finansiera den? Utveckla gärna svaret!

– Strävan efter ekonomisk tillväxt är en av huvudorsakerna till att vi hamnat där vi är med ett extremt resursutnyttjande och miljöförstöring. Vi måste skapa nya ekonomiska modeller som bygger på ett cirkulärt tänkande. Jag är inspirerad av Kate Raworth och hennes modell ”Doughnut Economy” som försöker balansera en ekonomi inom planetens gränser och samtidigt tillgodose människans behov. Jag menar att MP behöver vara mer systemkritiska och peka på en bättre ekonomisk modell inom planetens ramar.

2015 års ”andningspaus” blev ingen paus utan början på ett mer stängt Sverige, är det dags att öppna upp Sverige igen för och i så fall hur mycket?

– Sverige är snart mest restriktivt i Europa. Det är katastrofalt för alla de människor som tvingas på flykt. Vi behöver en human migrationspolitik som erkänner människors grundläggande rättighet att söka asyl i ett annat land. Vi måste öppna för det och vi måste hantera människors ansökningar skyndsamt och se till att de som inte har skyddsskäl inte stannar och hinner etablera sig med risk att sedan ryckas upp från sitt sammanhang. Sverige ska vara en humanitär stormakt igen och migrationspolitiken måste förändras i grunden.

Läs vad andra språkrörskandidater har svarat på vår enkät:

Torbjörn Nilsson vill vara offensiv i miljöfrågor och sociala frågor

Carl Ståhle tycker att Miljöpartiet har kompromissat för mycket

William Ulrici vill locka de yngre till Miljöpartiet

Martin Marmgren vill satsa förebyggande mot brottslighet

Fakta: Enkäten

Språkrörskandidaterna fick svara på tio frågor kring Syres ämnesområden. De fick själva välja vilka de ville svara på och hur mycket.

Vad är din syn på basinkomst?

Hur ska vi klara framtidens energibehov i Sverige och är kärnkraft en del av lösningen?

Vad anser du om Nato och Sveriges roll i organisationen?

Apropå spets eller bredd-diskussionen internt inom MP: Om partiet ska fokusera mer på klimat och miljö och mindre på andra frågor – vilka frågor ska Miljöpartiet arbeta mindre med och vilka politiska krav ska Miljöpartiet inte längre ställa?

Vad har Miljöpartiet gjort fel när det inte har lyckats att locka till sig Greta Thunberg-generationen?

Just nu genomförs flera lagreformer som kommer inskränka den personliga integriteten i kampen mot gängkriminaliteten, är det rätt väg att gå, eller hur anser du att den organiserade brottsligheten bäst bekämpas?

Vad är dina tankar kring en avkriminalisering av cannabis?

Hur ska vi kunna stärka djurskyddet, samt även innefatta stora rovdjur och vilt?

Är ekonomisk tillväxt ett hinder för en hållbar omställning eller nödvändig för att finansiera den? Utveckla gärna svaret!

2015 års ”andningspaus” blev ingen paus utan början på ett mer stängt Sverige, är det dags att öppna upp Sverige igen för och i så fall hur mycket?