Zoom

Starkt stöd för förbud mot omvändelseterapi

Nästan var femte av unga hbtq-personer har upplevt att någon försökt att påverka deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Regeringen utreder om dagens lagstiftning räcker för att skydda hbtq-personer som utsätts för omvändelseförsök och har riksdagsmajoriteten bakom sig.
– Vi välkomnar att det blir förbjudet, säger RFSL:s förbundsordförande Trifa Shakely.

Flera studier har visat att unga transpersoner löper större risk för psykisk ohälsa än jämnåriga som inte är trans. Forskning visar till exempel att det är sex gånger högre risk att vårdas för självmordsförsök bland personer med en könsdysforidiagnos jämfört med övriga befolkningen.

I juni släppte RFSL och RFSL Ungdom rapporten Unga transpersoner och den könsbekräftande vården som visar att tillgången till adekvat vård varierar stort över landet och att det råder akut brist på specialiserad vårdpersonal inom den könsbekräftande vården.

"Vårdköerna måste kortas"

För unga handlar vården oftast om samtal och möjligheten till hormonbehandling. Väntetiden att få påbörja en utredning om könsdysfori är vanligtvis ett år, men kan vara så lång som tre år. Utredningstiden som följer är sedan cirka två år.

Samtidigt visar en undersökning från Kantar Sifo gjord på uppdrag av RFSL att tre av fyra svenskar, 74 procent, tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att unga transpersoner har tillgång till könsbekräftande vård.

– Nu måste politikerna agera och se till att vi har en könsbekräftande vård värd namnet. Vårdköerna måste kortas, personalen behöver få fler kollegor och forskningen stärkas, säger Trifa Shakely, förbundsordförande för RFSL.

FN: omvändelseförsök är tortyr

Under våren och sommaren har frågan kring omvändelseförsök väckts. Omvändelseförsök, eller omvändelseterapi, är när någon genom tvång eller påtryckningar uppmanas ändra sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Omvändelseförsök kan leda till såväl fysiska som psykiska skador, och FN har likställt det med tortyr.

Dels har frågan belysts via en granskning som Dagens nyheter har gjort, som visar hur flera religiösa församlingar erbjuder verktyg för att ”omvända” homosexuella. Det handlar om både muslimska och kristna församlingar.

Dels visar en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att 18 procent av unga hbtq-personer har upplevt att någon försökt att påverka deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 5 procent har blivit utsatta för allvarligare försök till omvändelse. I rapporten föreslår MUCF att regeringen tillsätter en utredning om ett förbud mot omvändelseförsök av barn och vuxna.

Politiskt stöd för ett förbud

Även RFSL anser att en utredning behöver tillsättas för att precisera vad det är som behöver förbjudas, eftersom omvändelseförsök kan innefatta saker som inte nödvändigtvis är förbjudna idag. En undersökning som RFSL låtit Demoskop visar att ett förbud har starkt stöd hos befolkningen. 88 procent svarar att de anser att omvändelseförsök borde förbjudas, något som organisationen lyfter i en debattartikel i Aftonbladet.

Ett förbud har också politiskt stöd i riksdagen. Enligt Ottars sexualpolitiska valguide inför valet i september står samtliga partier i riksdagen bakom att ingen ska behöva tvingas till omvändelseterapi. Under fredagens partiledardebatt på Stockholm pride bekräftades stödet för ett förbud av de medverkande: samtliga riksdagspartiledare utom Magdalena Andersson (S), som tackat nej, och Jimmie Åkesson (SD) var inte inbjuden.

I enkätsvaren i valguiden säger sig Liberalerna och Moderaterna vilja införa ett förbud, medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet formulerar sig med att de vill “vidta åtgärder”.

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gör tolkningen att det redan i dag är olagligt.

Vill stoppa bidrag till församlingar

I Dagens nyheters granskning svarar Miljöpartiet att de vill se en kriminalisering av försök till omvändelseterapi, och strypa bidrag till samfund som erbjuder det. Så även Moderaterna.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, som själv tidigare haft kopplingar till Hillsongkyrkan – en av de församlingar som Dagens nyheter har uppmärksammat – säger sig vara öppen för skärpt lagstiftning.

Centerpartiets ledare Annie Lööf vill stoppa statliga bidrag till samfund som erbjuder omvändelseterapi.

Liberalernas Robert Hannah vill, utöver att stoppa bidragen, också att terapeuter och psykologer som medverkar till omvändelseförsök ska förlora sin licens.

Vänsterpartiets talesperson i hbtq-frågor, Malin Björk, tycker att den statliga utredningen som tillsattes 2020 för att undersöka hur vanligt det är med omvändelseförsök i Sverige inte lyckades fullt ut med uppdraget och vill ha en ny utredning.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har beslutat att se över den nuvarande lagstiftningen kring omvändelseförsök
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har beslutat att se över den nuvarande lagstiftningen kring omvändelseförsök. Ali Lorestani/ TT

Ny utredning tillsatt

Samtliga som vill att ett eventuellt förbud ska utredas har blivit bönhörda. Den 8 juli beslutade regeringen att det straff­rättsliga skyddet kring omvän­delse­försök ska ses över och har gett Utred­ningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet ett tilläggs­uppdrag att se över det nuvarande straff­ansvaret och ta ställning till om det straff­rättsliga skyddet bör förstärkas.

– Alla människor ska ha rätten att forma sitt eget liv på det sätt som passar en själv. Det gäller alla, oavsett om man är kille eller tjej och oavsett vilken sexuell lägg­ning eller köns­identitet man har, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Enligt honom finns det i dag inte någon särskild straff­bestäm­melse angående omvän­delse­försök, och det är oklart om alla former av sådana försök träffas av lagstiftningen.

RFSL välkomnar att frågan nu utreds och hoppas på ett förbud.

– Vi vill att den här utredningen ska mynna ut i hur ett förbud mot omvändelseförsök hos trossamfund ska utformas. Omvändelseförsök orsakar stort lidande och det är dags att det förbjuds, oavsett om det sker för att ändra någons sexuella läggning eller någons könsidentitet, säger RFSL:s förbundsordförande Trifa Shakely.

Även hon vill stoppa statliga bidrag till samfund som erbjuder omvändelseterapi.

– Jag anser även att trossamfund som vägrar vigsel för samkönade par ska nekas bidrag från staten, säger Trifa Shakely.

Förra gången omvändelseförsök utreddes, 2020, ledde det inte till ett förbud. Vad får dig att tro att det blir av den här gången?

– Vi sysslar med politisk påverkan vilket helt enkelt innebär att vi alltid är hoppfulla. RFSL:s valrapport ger oss goda förhoppningar om att ett förbud mot omvändelseförsök kan bli verklighet.

Utredningen ska göras av råd­mannen Maria Hölcke och vara klar senast den 1 juni 2023.

Läs mer:

Eventuellt norskt förbud mot omvändelseterapi

Allt svårare asylprocess för hbtq+-personer i Sverige

RFSL: Gör föräldrabalken könsneutral