Radar · Arbetskritik

Hamnarbetarförbundet stämmer Svenska hamnar: ”De måste hata oss”

Hamnarbetarförbundets vice ordförande Erik Helgeson.

Kampen i de svenska hamnarna fortsätter. På tisdagen lämnade Hamnarbetarförbundet in en stämningsansökan mot Svenska hamnar efter att arbetsgivarförbundet återigen försökt stoppa deras blockad mot ryska fartyg. 

Arbetsgivarorganisationen Svenska hamnar har vid flera tillfällen försökt stoppa Hamnarbetarförbundets blockad mot ryska intressen i Sveriges hamnar. I början av maj drog arbetsgivarorganisationen ärendet till domstol och parterna kom överens om att avbryta blockaden. Strax därefter varslade Hamnarbetarförbundet om en ny blockad, som Svenska hamnar återigen har invänt mot. På tisdagen lämnade Hamnarbetarförbundet in en stämningsansökan mot Sveriges hamnar till Arbetsdomstolen. 

– De måste hata oss något alldeles exceptionellt för att vilja skita ned sig så här, säger Hamnarbetarförbundets vice förbundsordförande Erik Helgeson i en intervju med tidningen Arbetaren.

Sveriges hamnar hävdar bland annat att blockaden inte är av fackligt intresse, utan ska ses som en politisk opinionsyttring och att den därför är olovlig. Hamnarbetarförbundet håller inte med.

– Vi har gjort det tydligt redan i varslen och upprepat det återigen att de ukrainska arbetarna är särskilt ansatta särskilt i hamnarna, men agerar kollektivt som fack. Får vi inte stötta dem som facklig organisation för att de måste lägga formella varsel om strid mot en ockupationsmakt blir ribban orimligt hög på formalia, säger Erik Helgeson till Arbetaren. 

Läs mer:

Hamnkampen fortsätter – nytt blockadvarsel inlämnat

Hamnblockaden avslutas efter överenskommelse

Sveriges Hamnar invänder mot Hamnarbetarförbundets blockad

Klart: Hamnarbetarförbundet varslar om blockad av ryskt gods

Hamnarbetarförbundet överväger blockad mot ryskt gods

Radar · Arbetskritik

Rekordmånga arbetsplatsolyckor inom solcellsbranschen

Billigare solceller – då får arbetarna betala med ökad risk för sina liv. Antalet olyckor i solcellsbranschen skjuter i höjden och oseriösa företag vinner anbud genom att strunta i kraven, skriver Byggnadsarbetaren.

Flest arbetsplatsolyckor någonsin inom solcellsbranschen, rapporterar Byggnadsarbetaren.

Solcellsbranschen är enligt många en viktigt del i den ”gröna omställningen” och branschen går mot ännu ett rekordår – med över 100 000 installationer uppskattar Svensk solenergi. Under 2023, under 2022 installerades 55 000 solcellsanläggningar.

Även arbetsplatsolyckorna väntas slå rekord, skriver Byggnadsarbetaren, och hänvisar till statistik från Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket som visar att arbetsplatsolyckorna ökat från 5 till 2020 anmälda olyckor till 94 bara hittills i år 2023.

Anmälda arbetsplatsolyckor i solcellsbranschen
• 2020: 5
• 2021: 36
• 2022: 83
• 2023: 94
• Totalt: 218

Billigare solceller – ökad risk för olyckor

Enligt branschorganisationen Svensk solenergi kan en offert som exkluderar skydd, som byggställningar och fallskydd, bli cirka 30 procent billigare.

– Vi har inga konkreta belägg, men vi har fått rapporter om att vissa oseriösa aktörer på marknaden arbetar systematisk på det här sättet. Det vi gör är att se till att våra medlemmar inte gör det, säger Ludvig Bydén, verksamhetsutvecklare på Svensk solenergi, till Byggnadsarbetaren.

Det mest akuta är fallriskerna för man brister i fallskydd på bygge efter bygge. I mångt och mycket handlar det om okunskap. Sedan har vi stora ergonomiska risker. I många fall hantlangar man upp stora moduler, utan minsta hjälpmedel.”

Emil Gustafsson, arbetsmiljöinspektör i tidningen Byggnadsarbetaren.

Uppdatering: Ett korrfel i ingressen har rättats till.