Radar

Hamnarbetarförbundet överväger blockad mot ryskt gods

Enligt Greenpeace vände ett ryskt oljefartyg som var på väg mot Göteborgs hamn tidigare i veckan.

För två veckor sedan uppmanade Svenska Hamnarbetarförbundet regeringen att tydligt markera att de tills vidare stänger svenska hamnar för ryska fartyg. Förbundet har fortfarande inte fått något svar och överväger nu att själva införa en blockad mot ryskt gods. ”Vi är inte mer än vanliga människor och vi har svårt att se på när det här händer. Det är inte konstigare än så”, säger Hamnarbetarförbundets ordförande Martin Berg till Syre.

Syre har tidigare berättat att hamnarbetare i flera olika länder har uttryckt missnöje kring att behöva lossa ryska skeppslaster. I ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth uttryckte Svenska Hamnarbetarförbundet en stark motvilja mot att befatta sig med ryskt gods och uppmanade regeringen att ”följa andra europeiska regeringar och tydligt markera att svenska hamnar tills vidare stängs för fartyg som är ryska eller har koppling till Ryssland.”

Nu överväger förbundet att ta saken i egna händer och eventuellt fatta beslut om en blockad mot ryska fartyg och ryskt gods.

– Vi har ett förbundsmöte imorgon (torsdag, reds. anm.), där vi kommer att ha uppe frågan om Ukraina igen. Det kan bli så att vi tar ett beslut om det här då. Vi har väntat på besked från staten i två veckor nu. Det skulle vara önskvärt att vi inte behöver stå i spetsen utan att man lägger en sanktion så att Sverige kan agera i en sådan här fråga, säger Hamnarbetarförbundets ordförande Martin Berg.

Vad skulle en eventuell blockad innebära i praktiken?
– Det beror på hur den utformas. Det kan till exempel bli så att våra medlemmar inte behöver hantera ryska båtar eller ryskt gods. Eller om det finns ryska intressen i någon båt som vi hanterar. Vissa saker är svårare att spåra, som var det finns ryska intressen. Kommer det en rysk båt så är det enklare.

Daniel Bengtsson, kommunikationschef på Greenpeace
Daniel Bengtsson, kommunikationschef på Greenpeace. Foto: Laurel Chor/Greenpeace

Hamnarbetarförbundets ställningstagande, som Dagens Industri skrev om redan på tisdagen, är ”extremt starkt och fint”, anser Daniel Bengtsson, kommunikationschef på Greenpeace. Organisationen har engagerat sig i frågan den senaste tiden och de uppmärksammade att ett oljefartyg var på väg mot Göteborgs hamn på tisdagen.

– Vi har satt upp ett Twitter-verktyg, där vi följer de oljetankers som kommer från Ryssland. Så vi kontaktade hamnmyndigheterna i går. När skeppet sedan kontaktades så vände det plötsligt och fortsatte istället mot Nederländerna. De uppskattade uppenbarligen inte uppmärksamheten, säger Daniel Bengtsson till Syre.

Varför är de ryska oljefartygen en viktig fråga för er?
– Rysk olja och gas är två av ryska statens största inkomstkällor nu under kriget. Därför anser vi att det är av största vikt att stoppa den tillförseln av pengar till Putins krigsmaskin. Dessutom handlar det om att vi måste ställa om och snabbt avsluta beroendet av fossila bränslen, som driver på både klimatkrisen och konflikter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV