Zoom

Över 100 studier om basinkomst i USA: ”En milstolpe”

Studien som kopplade basinkomst till bebisars ökade hjärnaktivitet genomfördes bland annat i New Orleans.

Basinkomst är inte längre en udda fågel i USA. Över 100 studier pågår, har genomförts eller är planerade i landet. En av studierna visar att bebisars hjärnaktivitet ökar om deras mammor får basinkomst.
– 333 dollar per månad måste ha förändrat barnens upplevelser eller miljöer, säger Kimberly Noble, professor i neurovetenskap.

Syre har tidigare skrivit om att minst 43 basinkomstprojekt pågår i USA. Nu har siffran blivit ännu högre – 57 stycken, enligt nätverket Economic security project.

Dessutom planeras ytterligare 25, och 25 har redan genomförts. Totalt innebär det att antalet basinkomststudier nu är över 100 stycken i USA.

”Det är en historisk milstolpe i kampen för en garanterad inkomst!” skriver nätverket Income movement i ett pressutskick.

Bebisar fick ökad hjärnaktivitet

En av studierna visar att bebisars hjärnaktivitet ökar om deras mammor får basinkomst. Mammorna i studien var låginkomsttagare, och fick basinkomsten på 333 dollar (motsvarande ungefär 3 500 kronor) utan några krav på hur de skulle använda pengarna. Samtidigt fick en annan grupp mammor från samma inkomstskikt 20 dollar i månaden.

Pengarna började delas ut strax efter att bebisen fötts. Efter ett års tid gjordes hjärnscanning på bebisarna. Då visade det sig att ettåringarna till mammorna som hade fått basinkomsten hade mer aktiva hjärnor.

– Att växa upp i fattigdom har vi vetat i många år är en riskfaktor för sämre skolprestationer, lägre inkomster och sämre hälsa, säger Kimberly Noble, professor i neurovetenskap och en av forskarna bakom studien.

Hon tillägger att det också tidigare har varit känt att det finns kopplingar mellan barns hjärnutveckling och fattigdom.

– Men fram tills nu har vi inte kunnat säga om fattigdom i sig orsakar skillnader i barns utveckling. På grund av den randomiserade designen (på studien) vet vi att 333 dollar per månad måste ha förändrat barns upplevelser eller miljöer, och att deras hjärnor anpassat sig till de förändrade omständigheterna, säger Kimberly Noble, i ett pressmeddelande.

Forskarna är samtidigt tydliga med att de ännu inte vet om skillnaderna mellan bebisarnas hjärnaktivitet kommer hålla i sig över tid, och om detta i så fall leder till skillnader i barnens kognitiva eller beteendemässiga utveckling. Detta ska mätas framöver i studien, som kommer pågå fram tills att barnen är drygt fyra år.

En annan sak som undersöks är vilka erfarenheter som har lett till att bebisarna har fått ökad hjärnaktivitet. Intervjuer genomförs med mammorna för att få reda på hur pengarna kan ha förändrat deras beteenden, deras relationer eller deras stress över ekonomin.

Flera större studier

Studien om bebisars utveckling genomförs på fyra platser i USA, och är alltså en av många studier om basinkomst i USA.

Syre har fått ta del av ett excel-dokument där alla basinkomststudier redovisas med länk till respektive hemsida. Förutom de 117 som antingen pågår, planeras eller har genomförts i USA har det dessutom beslutats om ytterligare 8.

Vissa piloter räknas dock som olika studier, trots att de – liksom bebis-studien – har samma namn. De tycks alltså vara delstudier av en och samma större studie. Men när Syre räknat samman studierna som har samma namn, landar siffran ändå på 100 pilotstudier om basinkomst i USA.

Siffrorna är hämtade från Economic security project, som tar upp att studier har genomförts i drygt hälften av USA:s delstater. I 30 av USA:s 50 stater har det genomförts studier om basinkomst, och totalt har 38 000 personer fått testa basinkomst.

Påverkar opinionen

Att det har genomförts många pilotstudier om basinkomst har påverkat det folkliga stödet för basinkomst menar Stephen Nuñez, forskare vid Jain family institute i USA.

– Fler börjar känna till idén om ovillkorade kontantstöd, och känner sig bekväma med tanken, sade han i höstas under ett seminarium om basinkomst, som Syre skrivit om tidigare.

Men bara för att det finns ett stort folkligt stöd för basinkomst är det inte säkert att denna typ av kontantstöd införs, anser Stephen Nuñez. För samtidigt kan det finnas små grupper som är emot en sådan reform, och som är mer välorganiserade och har mer resurser att föra fram sin agenda. Därför efterfrågar han politisk organisering i samband med studierna.

– Pilotstudier borde bli som ett nav för organisering, och i USA ser vi inte så mycket av det. Forskarna är bra på att kommunicera positiva resultat från studierna, men det räcker inte. Det behöver utvecklas så att deltagarna i basinkomstpiloterna faktiskt organiseras för att driva frågan om basinkomst vidare, säger Stephen Nuñez.

Många av de amerikanska studierna om basinkomst är finansierade med skattemedel, ofta handlar det om statliga pengar för att hjälpa grupper som fått det kärvt efter coronapandemin, enligt The american rescue plan. En del av studierna är delfinaniserade med privata fonder, och andra är helt finansierade genom privata fonder.

Syre har velat publicera namnen på alla studierna, men en del av projekten har inte velat marknadsföra sig offentligt, enligt Christian Perez, chef för mediestrategier på Economic Security Project. Därför får vi bara använda excel-filen för att dubbelkolla fakta, och som en referens.

Läs mer:

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna

Basinkomst delas ut på minst 43 platser i USA – här är hela listan

Basinkomst i USA utvärderas – så användes pengarna

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV