Radar · Miljö

Ny ansökan inlämnad av Cementa

Cementas kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Cementa ansöker nu om fyra års fortsatt kalkstensbrytning i Slite. I dag har företaget ett tillfälligt tillstånd som sträcker sig fram till och med den 31 december 2022.

Cementa har nu skickat in en ny tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen, skriver företaget i ett pressmeddelande. Ansökan gäller för kalkstensbrytning i fyra år i Slite på Gotland.

Cementa skriver att den nya ansökan innehåller betydligt fler mätningar än tidigare ansökan. Det nuvarande tillfälliga tillståndet gäller fram till och med den 31 december 2022, vilket Högsta förvaltningsdomstolen gav klartecken till i februari i år.

”Även med mer mätdata och fler typer av undersökningar, så visar den samlade bilden att den sökta verksamheten är fullt förenlig med miljölagstiftningen”, kommenterar Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Heidelberg Cement norra Europa, i pressmeddelandet.

Cementa uppger också att de vid årsskiftet 2022/2023 planerar att lämna in en långsiktig ansökan.

Tillståndsansökan som skickats in till mark- och miljödomstolen är på 60 sidor och går att ta del av här, rapporterar tidningen Byggvärlden.

Miljöorganisationer överklagar Cementas tillstånd

Cementas nuvarande tillstånd har överklagats av miljöorganisationerna Urbergsgruppen, Naturskyddsföreningen och Greenpeace.

– Det är inte rimligt att verksamheten fortsätter under den juridiska processen, sa Lisa Wanneby, ordförande i Urbergsgruppen, till Syre tidigare i år.

– Vi har nu lämnat in vår klagan till Högsta förvaltningsdomstolen för att få regeringens beslut om Cementa ogiltigförklarat. Det är oerhört allvarligt att regeringen valt att göra avsteg från lagen, eftersom det öppnar dörren för att också andra företag ska få anpassade lagar och därmed kunna bedriva miljöskadlig verksamhet, kommenterade Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande i samband med att föreningen lämnade in sitt överklagande i början av februari i år.

I slutet av mars i år beslöt Mark- och miljödomstolen att Cementa ska betala en miljon kronor i vite för att ha överträtt de tillåtna bullernivåerna i Slite på Gotland.

Läs mer:

Cementalagen strider mot grundlagen och måste rivas upp

Cementabeslutet överklagas: ”Exceptionellt undantag”

Regeringen går emot lagrådet – ger Cementa tillstånd bryta kalk