Radar · Miljö

Miljögrupp kräver att domstol stoppar Cementa

Lisa Wanneby är ordförande för Urbergsgruppen som kräver att domstolen stoppar Cementas verksamhet.

Flera miljögrupper har överklagat regeringsbeslutet som tillåter Cementa att fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland. Nu kräver dessutom den lokala Urbergsgruppen att Högsta förvaltningsdomstolen stoppar kalkbrytningen omgående medan fallet hanteras, genom att begära en så kallad inhibition.

Greenpeace, Naturskyddsföreningen och den lokala Urbergsgruppen har ansökt om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen för den speciallag som ger Cementa tillstånd att fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland.

Medan de två stora organisationerna har nöjt sig med ett överklagande går Urbergsgruppen längre och lämnar i veckan in en begäran om inhibition, alltså ett krav på att domstolen inte verkställer beslut fattade i lägre instanser – i det här fallet ett beslut som ger Cementa tillstånd att fortsätta bryta kalk under 2022.

– Det är inte rimligt att verksamheten fortsätter under den juridiska processen, menar Lisa Wanneby, ordförande i Urbergsgruppen, och förklarar att inhibitionen handlar om att miljösituationen kräver att man ger ett besked tidigare.

– Det kan annars bli ganska utdraget och under tiden är det en miljöpåverkan som pågår.

Viktig signal

Föreningen vill inte bara få stopp på verksamheten för miljöns skull, det handlar också om det juridiskt processtekniska.

– Vi vill att Högsta förvaltningsdomstolen tittar på det här, ska det stiftas lagar som den som ger Cementa brytningstillstånd, och som vi nu ser att andra företag hänvisar till i sina processer? Det motverkar lagstiftningen, processer ska vara förutsägbara och det är de inte om man ska specialskriva lagar för enskilda företag. Det är en viktig signal vad domstolen säger, konstaterar Lisa Wanneby.

Naturskyddsföreningen och Greenpeace resonerar annorlunda och överklagar ”bara”.

– Hela den här processen har präglats av en olycklig brådska som lett fram till ogenomtänkta och dåliga beslut. Vi vill inte bidra till mer sådant utan vill att Högsta förvaltningsdomstolen får god tid på sig att fatta välgrundade beslut, säger Carl Schlyter, kampanjledare för klimat- och systemomställning på Greenpeace Sverige, till Aktuell hållbarhet.

Lisa Wanneby tror inte att det föreligger någon risk för framhetsade beslut.

– Vi har som lekmän valt att inte tänka på det här, utan vänt oss till vår jurist som hävdar att det ändå blir två processer. Att ta ställning till inhibitionen går ganska fort, det andra kommer senare, och vår bedömning är att det inte finns någon motsättning. Vi ser det som självklart att domstolen är skicklig nog att kunna ta ställning till båda sakerna utan att känna press.

Läs mer:

Cementabeslut överklagas: ”Exceptionellt undantag”

Cementa får förlängt tillstånd hela 2022

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV