Radar · Miljö

Cementabeslutet överklagas: ”Exceptionellt undantag”

På torsdagen meddelade regeringen att Cementa får fortsätta bryta kalk under hela 2022.

Nu överklagas regeringens beslut som tillåter kalkbrytning i gotländska Slite. Tre miljöorganisationer vill ta strid i rätten mot den lag som de anser urholkar miljölagstiftningen.

Att fortsätta med storskalig kalkbrytning på norra Gotland är i förlängningen ett hot mot grundvattnet och riskerar att försämra förutsättningarna för exempelvis jordbruket. Det anser föreningen Urbergsgruppen på Gotland vara främsta skälet till att säga nej till Cementas kalkbrytning.

– Man måste ta ansvar för nuvarande och kommande generationers möjligheter att leva och verka på norra Gotland, säger Lisa Wanneby, ordförande för Urbergsgruppen.

Torsdagens regeringsbeslut som ger Cementa tillstånd att bryta kalk i Slite under hela 2022 fattades med stöd av den ändring av miljöbalken som samtliga riksdagspartier klubbade igenom i september. En lag som inom miljörörelsen ses som en allvarlig urholkning av miljölagstiftningen. Därför flaggar nu inte bara Urbergsgruppen utan också Greenpeace och Naturskyddsföreningen för att de kommer att ansöka om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

– Cementa har nu fått ett exceptionellt undantag från miljölagarna – trots att de fortfarande inte uppfyller miljökraven. Det är helt oacceptabelt och vi kommer att överklaga beslutet, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Lisa Wanneby uppmanar samtidigt byggföretagen att använda det år som regeringen nu beviljat tillstånd för kalkbrytning till att ställa om och hitta andra leverantörer.

– Det finns en bortre gräns för ett område att kunna bära den här typen av verksamhet. Vi tror att vi befinner oss vid den gränsen nu, säger hon.

Läs mer:

Cementa får förlängt tillstånd hela 2022

Här är tre alternativ till cement för byggbranschen

Cementa vill fortsätta på Gotland – med Nordkalks hjälp