Radar · Miljö

Cementa får förlängt tillstånd hela 2022

Näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister Per Bolund berättade om beslutet att ge Cementa förlängt brytningstillstånd under en pressträff på torsdagen.

Regeringen har beslutat att ge Cementa förlängt brytningstillstånd fram till den sista december 2022. Det meddelade näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister Per Bolund under en pressträff under torsdagen.

Efter att ha ändrat i lagen för att kunna ge Cementa ett förlängt tillstånd att bryta kalk i Slite på Gotland, trots att Mark– och miljööverdomstolen gett avslag på företagets ansökan om förnyat tillstånd, så kom idag beslutet om det förlängda tillståndet.

På en presskonferens meddelades att Cementa får ett förlängt tillstånd för kalkbrytning som sträcker sig fram till den sista december 2022. Det handlar om att företaget nu får bryta den mängd cement som de inte hunnit bryta med det tidigare tillståndet, som gick ut i oktober. Det gamla tillståndet innehöll alltså både en maximal mängd och ett slutdatum, som nu är passerat.

– Dagens beslut innebär att de allvarliga sämhällskonsekvenser som skulle kunnat inträffat nu kan undvikas på kort sikt, sade miljö- och klimatminister Per Bolund under presskonferensen.

Han konstaterade att det samtidigt finns en stor påverkan på grundvattnet från en liknande verksamhet, och för att mildra effekterna på grundvattnet har regeringen bland annat ställt krav på företaget att täta sprickor i täktväggarna.

Per Bolund konstaterade att det inte går att helt undvika negativa miljökonsekvenser i och med beslutet.

– En stor industriell verksamhet har ju en påverkan på miljön. Det vi gör i den här typen av prövningar är ju att göra en avvägning där vi försöker minimera de effekterna, så att vi håller oss till de krav som miljöbalken ställer upp.

Men det finns inte bara krav på kort sikt, konstaterade Bolund.

– Sen kommer vi också ställa krav på bolaget att ta fram mer underlag och material för att ha större möjlighet att agera vad det gäller just miljö och grundvattenfrågan framöver. Vi tar det här på största allvar.

Läs mer:

HD:s besked: Nobbar Cementas överklagan

Lagrådet säger nej till undantag för Cementa – ”Skadar tilltron”

Regeringen går emot lagrådet – ger Cementa tillstånd bryta kalk

Varför skulle Cementa följa lagen – de har ju frikort från regeringen?

Finns det någon som vågar nobba Cementa nästa gång?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV