Glöd · Ledare

Finns det någon som vågar nobba Cementa nästa gång?

De juridiska invändningarna mot Cementalagen, som riksdagen röstade igenom i onsdags, är allvarliga – framför allt för att det inte är meningen att företag som blir missnöjda med domstolsbeslut ska kunna beställa speciallagar.

Alla partier borde ha röstat emot. L, M och KD borde ha motsatt sig daltandet med företag som fuskar med sin miljötillståndsansökan. Centerpartiet borde ha solidariserat sig med gotländska jordbrukare vars mark torkas ut. Socialdemokraterna borde ha försvarat rättsstaten och Sverigedemokraterna kunde ha krävt att makten över svensk lagstiftning ska ligga i Sverige och inte hos globala storföretag.

I Miljöpartiet borde kampen mot sådant som Cementalagen tillhöra kärnverksamheten, på grund av både de uppenbara miljöskälen och behovet av att ställa om till ett hållbart byggande. Men långt i förväg kunde man ana att de skulle låta sig manglas ner. 

I Vänsterpartiets riksdagsgrupp ville majoriteten rösta nej. Så sent som den 21 september sa partiets miljöpolitiska talesperson Elin Segerlind till SvD Näringsliv att de delade Lagrådets kritik och att det var allvarligt med tanke hur mycket Cementas verksamhet påverkar miljön. Visst skulle det vara svårt om det blev cementbrist, men då skulle det vara branschens eget fel, sa hon.

Men ett par dagar före omröstningen i onsdags sa partiets verkställande utskott ifrån. Riksdagsgruppen skulle rösta ja, för partiledningen hade bestämt sig för att satsa på att få industriarbetarnas röster, och då måste de vara industrivänliga. Det är en sak att Nooshi Dadgostar vill att Vänsterpartiet ska bli de nya socialdemokraterna, det borde vara en annan sak att upprepa socialdemokratins misstag.

Den nya lagen innebär att Cementa kan fortsätta sin produktion i Slite i åtta månader, och under tiden ska de ansöka på nytt. Med alla krav på beslutsunderlag uppfyllda. Det kanske inte hade behövt vara så farligt, om vi bortser från den juridiska sidan av saken, trots att den är allvarlig. Och bortsett från allt grundvatten som ska spolas ut i havet under de där åtta månaderna. Det är illa i sig, men om miljökonsekvensbeskrivningen visar på alltför allvarlig miljöpåverkan måste de ju stänga sen. Eller?

Jag hoppas att det är så. Men det ser ut som om en ansökan från Cementa inte är en ansökan utan ett erbjudande man inte kan tacka nej till. Kanske tveka lite, men i slutänden säger ingen nej. Inte ens de som man borde kunna lita på vågar. Nu måste vi fundera på vad vi ska göra åt det.

Physalisfrukter direkt från busken på balkongen!

Bananrepubliker och cementmonarkier.