Radar · Miljö

Regeringen går emot lagrådet – ger Cementa tillstånd bryta kalk

Näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Regeringen kommer att lägga fram propositionen om kalkbrytning för Cementa för riksdagen. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) på en pressträff på tisdagsmorgonen.

Anledningen till att regeringen lägger fram förslaget är, förklarade Per Bolund, att det är en extraordinär situation. Detta trots att flera tunga remissinstanser, som Lagrådet, sågat förslaget.

– Det skulle bli en allvarlig situation om det blev stopp i cementproduktionen, säger Ibrahim Baylan.

– Lagrådets kritik mot de här förslagen är allvarlig och det är inte något som regeringen tar lätt på.

Ett driftsstopp hos Cementa skulle, enligt Ibrahim Baylan, leda till brist på cement, och brist på cement kan ge stora konsekvenser i flera samhällssektorer.

Ibrahim Baylan sa på pressträffen att regeringens förslag innebär tillfälliga ändringar i miljöbalken för att bolaget ska kunna fortsätta bryta sten som ännu inte har brutits inom ramen för det nuvarande tillståndet.

”Extraordinär situation”

Per Bolund förklarar att det är en extraordinär situation. Han berättade att det är komplicerad fråga där regeringen tagit beslut för att möta en allvarlig situation.

– När det gäller tidsaspekten är det inte något som regeringen valt utan för att det är en extremt kort tid. Från ansökan som inte fyllde måttet till att vi hamnade i en akut situation under hösten.

Det är tack vare Cementas ”undermåliga ansökan”  som skapat denna ”extra ordinär situation”. Har inte Cementa själva har något ansvar?

–Självklart. De har ett fullständigt ansvar att uppfylla de lagkrav som finns. De har misslyckats med sin permanenta och långsiktigt ansökan, det regeringen nu gör är en åtgärd för en kortare tidsperiod för att klara av en väldigt svår situation som skulle påverka Sverige väldigt allvarligt.

Ger ni inte en Cementa en gräddfil?

– Nej det gör vi inte. Cementa måste visa att man klarar av miljonkraven och inte skadar människors hälsa. Det har inte klarat av få sitt långsiktiga tillstånd, men det måste de kunna göra. Det regering nu gör, och det är inget nytt tillstånd, är att förlänga det befintliga tillståndet.

Den föreslagna tillfälliga förlängningen ska bara omfatta sten som omfattades av det tillstånd som löper ut i höst, men som ännu inte hunnit brytas.

Lagrådet: Strider mot grundlagen

Lagrådets kritik mot förslaget var hård. Man ansåg att regeringens förslag dels stred mot kravet på beredning, dels mot principen att en lag ska gälla generellt för alla och inte vara tillkommen för att lösa en enskild persons eller ett enskilt företags problem.

Juristerna i Lagrådet ansåg att förslaget kan skada tilltron till rättssystemet eftersom det är ett sätt att runda Mark- och miljöverdomstolens utslag om tillståndet för Cementas kalkbrytning.

• Lagrådet är den myndighet som granskar regeringens lagförslag före det att de lämnas till riksdagen, för att se om de är begripliga, rimliga och går att förena med till exempel grundlagarna.

Artikeln har uppdaterats

Läs mer:

EU:s miljöregler kan stoppa Cementa

Cementa vill fortsätta på Gotland – med Nordkalks hjälp

Cementa får fortsätta bryta kalksten – tillfällig ändring i miljöbalken: ”Extraordinär situation”

Cementakrisen: Byggsektorn måste ställa om: ”Våga efterfråga en annan typ av byggnader”

Cementakrisen: Ny konsultrapport pekar på att det kan ta fyra år att ersätta inhemsk cementtillverkning

Nej till Cementa för fortsatt kalkstensbrytning på Gotland

EU:s miljöregler kan stoppa Cementa