Radar · Miljö

EU:s miljöregler kan stoppa Cementa

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljöminister Per Bolund (MP) meddelar att Cementas tillstånd att bryta kalk på Gotland förlängs i åtta månader.

Regeringens plan att förlänga Cementas tillstånd för kalkbrytning på Gotland kan stoppas. Men experter anser att det kan strida mot EU:s miljöregler och att nya juridiska turer är att vänta.

I närheten av Cementas kalkbrott ligger flera Natura 2000-områden, det vill säga områden med natur som är särskilt skyddsvärda och skyddade genom EU-rätten.

Nu menar experter som Svenska dagbladet talat med att EU:s miljöregler kan sätta stopp för den förlängning av tillståndet som regeringen meddelade i augusti. Planen är att genom en tillfällig ändring i miljöbalken ge Cementa ytterligare åtta månader på sig att lägga beslag på den kalksten man fick tillstånd för 2010, men inte hunnit bryta. Men de senaste åren har flera miljöregler skärpts, bland annat när det gäller skydd för vatten och hotade arter.

Därmed skulle Högsta förvaltningsdomstolen kunna sätta stopp om regeringens beslut överklagas dit.

– Det är högst sannolikt att någon privatperson eller miljöorganisation på Gotland kommer att överklaga. Domstolen kan då meddela inhibition, vilket innebär att tillståndet inte kan användas innan ärendet är avgjort, säger Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet till Svenska dagbladet.

Också länsstyrelsen på Gotland skulle kunna stoppa ett förlängt tillstånd. Dessa har tidigare varnat för att natura 2000-områden skulle kunna påverkas negativt om Cementa fortsätter bryta kalksten, skriver Svenska dagbladet

Läs mer: 

Cementa vill fortsätta på Gotland – med Nordkalks hjälp

Här är tre alternativ till cement för byggbranschen