Radar · Miljö

Cementa får fortsätta bryta kalksten – tillfällig ändring i miljöbalken: ”Extraordinär situation”

Näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister Per Bolund höll under tisdagen en digital pressträff med anledning av situationen kring cementtillverkningen i Slite.

Företaget Cementa får fortsätta sin kritiserade cementproduktion på Slite i Gotland. För att möjliggöra detta ska det genomföras en tillfällig ändring i miljöbalken, som ger förlängt tillstånd för brytning. Det meddelade miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och näringsminister Ibrahim Bylan (S) vid en gemensam pressträff under tisdagen.

I juli beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd för att få bryta kalksten i Slite på Gotland. Domstolen ansåg att de konsekvenserna en fortsatt brytning skulle ha på miljön inte var tillräckligt utredda.

Tidigare har bland annat vattentester utförda av länsstyrelsen uppvisat tydligt förhöjda till mycket kraftigt förhöjda kloridhalter under vid sju av åtta provtagningspunkter.

Men nu kan företaget ändå få fortsätta sin produktion, i alla fall tillfälligt. Under en pressträff på tisdagen redogjorde miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) för regeringens utredningsarbete kring företagets mycket omdiskuterade cementproduktion.

Ett eventuellt produktionsstopp på Cementa, som står för två tredjedelar av svensk cementproduktion, kan enligt näringsminister Baylan (S), få breda konsekvenser för svenskt näringsliv.

– Det kan få omfattande konsekvenser som drabbar flera branscher i Sverige, däribland byggnad, säger Baylan.

Ministrarna meddelade också att regeringen förbereder en tillfällig förändring av miljöbalken, som kan ge Cementa ett förlängt tillstånd för brytning med åtta månader.

Per Bolund pekar på de allvarliga konsekvenser som cementproduktionen kan få för miljö och klimat, men uttrycker samtidigt att ansvaret att leva upp till de miljökrav som finns ligger på företagen.

– En extraordinär situation som kräver extra ordinära lösningar, säger Per Bolund (MP).

Läs mer: 

Nej till Cementa för fortsatt kalkstensbrytning på Gotland