Radar · Miljö

Nej till Cementa för fortsatt kalkstensbrytning på Gotland

Cementas fabrik i Slite på Gotland.

Cementföretaget Cementa får inte fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland efter dom i Mark- och miljööverdomstolen. Beslutet ska överklagas till högsta domstolen, meddelar företaget.

Gotlandsbaserade företaget Cementa ansökte 2017 om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite och fick förra året klartecken från Mark- och miljödomstolen. Det beslutet överklagades av flera instanser som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gotland, samt av privatpersoner, rapporterar Dagens Nyheter.

De överklagande får nu rätt av Mark- och miljööverdomstolen som avslår bolagets ansökan, eftersom de miljörelaterade konsekvenserna av fortsatt brytning inte är tillräckligt utredda.

Länsstyrelsen har tidigare funnit i vattentester att sju av åtta provtagningspunkter uppvisar tydligt förhöjda till mycket kraftigt förhöjda kloridhalter under senare år.

Mark- och miljööverdomstolen anser enligt domen “att miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön”, rapporterar Dagens juridik.

"Cementproduktionen hotad"

Cementas vd Magnus Ohlsson har en annan syn:

– Motiveringen är att den (frågan om grundvattnet) inte är tillräckligt utredd men vi tycker att den grundvattenkontroll vi har gjort är tillräcklig och den fick ju bistånd i första instansen, säger Magnus Ohlsson, till DN.

Cementa, som står för två tredjedelar av svensk cementproduktion, tänker nu överklaga domen till Högsta domstolen (HD). Om företaget inte skulle få brytningstillstånd kan cementtillverkningen i Slite vara hotad och i förlängningen cementförsörjningen i hela Sverige, enligt Magnus Ohlsson.

Domen välkomnas av Greenpeace.

– Underbart att domstolen väljer att följa de miljölagar vi har, att inte förvärra artkrisen och att ofullständiga miljökonsekvensbedömningar inte accepteras”, säger Carl Schlyter, kampanjledare för System Change och Klimat på Greenpeace, enligt Dagens PS.

Läs mer på Syre om kalkbrytningen i Slite här:

Cementa får fortsätta bryta kalk i Slite