Radar · Miljö

Cementa får fortsätta bryta kalk i Slite

Cementas fabrik i Slite på Gotland.

Cementa får fortsatt tillstånd att bryta kalk och märgelsten på File hajdar och i Västra brottet i Slite på Gotland. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ger bolaget rätt att fortsätta verksamheten i 20 år, men brytningen tros inte fortgå så länge.

”Utifrån de omfattande utredningar och undersökningar som har gjorts, har domstolen bedömt att det inte kommer att uppstå någon otillåten påverkan på omgivande natur”, säger rättens ordförande Björn Räftegård, i ett pressmeddelande.

”Enligt domstolens bedömning har verksamheten inte heller någon otillåten påverkan på dricksvattenförsörjningen, varken på lång eller kort sikt”, heter det vidare i pressmeddelandet.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV