Radar · Miljö

Cementakrisen: Ny konsultrapport pekar på att det kan ta fyra år att ersätta inhemsk cementtillverkning

Fyra år kan det ta innan Sverige har en fungerande och effektiv cementimport, om fabriken i Slite läggs ned, enligt en ny rapport.

Näringsdepartementet har gett konsultbolaget Ramboll i uppdrag att analysera hur den inhemska produktionen av cement kan ersättas – svaret är fyra år, rapporterar SvD med hjälp av TT.

Tidigast 2025 kan cementimporten vara likvärdig dagens inhemska produktion. Det enligt den rapport som Ramboll gjort på uppdrag av Näringsdepartamentet. Rapporten har tagit fram med bakgrund av att Cementa nekats tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland.

”Detta beror framför allt på begränsad tillgång, logistiska utmaningar samt långa ledtider för testning och prövning”, heter det i rapporten som TT tagit del av.

Cementtillverkning hör till klimatets värstingar, så samtidigt som flera branscher protesterat mot beslutet som de ser som ett hot mot jobb och tillväxt, har andra experter och miljöorganisationen på pekat på att det skulle kunna vara ett gyllene tillfälle att få byggsektorn att börja använda mindre klimatskadliga material – om rätt incitament ges.

– Det finns väldigt lite incitament inom byggbranschen själv. Det måste komma till ett tryck utifrån. Det kan man göra genom att man ökar priset på koldioxidutsläpp eller tänker om när det gäller beskattning. Man kan beskatta naturliga resurser mer och minska beskattning av arbetskraften. En sådan skatteväxling är ett intressant styrmedel där man kan få in mer arbetskraft istället för naturliga resurser, sa Chalmersprofessorn Holger Wallbaum till Syre nyligen.

Mark- och miljööverdomstolens beslut att avslå företaget Cementa tillstånd att bryta kalksten i Slite togs i fjol och skulle inneburit ett stopp för verksamheten i november i år. Men den 10 augusti meddelade regeringen att företaget får dispens i åtta månader, genom en tillfällig lagändring i miljöbalken.

– Det är en extraordinär situation som vi hamnat i, och den kräver extraordinära åtgärder, sa Per Bolund under en pressträff.

Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte ge Cementa fortsatt tillstånd, grundades på osäkerheter kring hur grundvattnet kan komma att påverkas vid fortsatt brytning av den kalk som används vid cementtillverkningen.

Läs mer:

Cementakrisen: Byggsektorn måste ställa om: ”Våga efterfråga en annan typ av byggnader”

Här är tre alternativ till cement för byggbranschen

Nej till Cementa för fortsatt kalkstensbrytning på Gotland

Cementkrisen: Branscher varnar för varsel och stopp i verksamheten

Cementa får fortsätta bryta kalksten – tillfällig ändring i miljöbalken

Kampen om kalkstenen i Slite och grundvattnet på Gotland

Miljöpartiet – våga kämpa för livet på Gotland