Radar · Miljö

Cementkrisen: Branscher varnar för varsel och stopp i verksamheten

Översiktsbild av LKAB:s gruva i Kiruna.

”För oss får det jättekonsekvenser”. Det meddelar gruvjätten LKAB med anledning av cementföretaget Cementas nedstängning på Gotland. Inom byggnadsindustrin flaggar man också för kris – där väntas hundratusentals jobb att försvinna.

Som Syre tidigare har rapporterat om har cementföretaget Cementa inte getts fortsatt tillstånd att bryta kalk i Slite på Gotland. Mark- och miljööverdomstolen säger nej och har underkänt företagets ansökan.

Detta har i sin tur fått en av Cementas största kunder, det statliga gruvbolaget LKAB, att reagera. Gruvjätten får nämligen större delen av sin cement från Cementa.

– Kan vi inte hitta ersättningar till det här innan den sista oktober, och det är inte lätt, talar vi om produktionsbortfall på mellan 50 och 80 procent, säger Niklas Johansson, kommunikationsdirektör hos LKAB, till SVT.

Han menar att det i sammanhanget också finns en säkerhetsaspekt.

– Vi använder stora mängder cement för betong för säkerhetsåtgärder i våra underjordsgruvor.

Starka röster emot Cementa

Processen mot Cementa har föregåtts av en rad händelser. Till en början godkände Mark- och miljödomstolen företagets ansökan om fortsatt kalkbrytning på Gotland. Detta var i fjol.

Men beslutet överklagades sedan från flera håll – av Naturvårdsverket, av Länsstyrelsen Gotland och även av privatpersoner. Den brännande punkten handlar om grundvattnet och hur det påverkas av brytningen. De överklagande parterna anser att den frågan inte är tillräckligt utredd.

När ärendet så prövades i den högre instansen, det vill säga Mark- och miljööverdomstolen, valde man att följa de överklagandes linje och Cementas ansökan godkändes då inte. Cementa själva ställer sig frågande till beslutet.

– Vi tycker att den grundvattenkontroll vi har gjort är tillräcklig och den fick ju bistånd i första instansen, sa Cementas vd Magnus Ohlsson till Dagens Nyheter tidigare i år.

Varningar om varsel och kris

Cementa står för cirka två tredjedelar av Sveriges cementförsörjning – något som får flera röster att tala i kristermer om Slite-brytningen upphör att existera. Byggnadsindustrin har i en konsekvensanalys, daterad 14 juli, flaggat för att 200 000-400 000 jobb kan komma att hotas.

Man skriver vidare i analysen:

Med brist på cement finns en mycket stor risk för stopp i byggnationen i Sverige under hösten då nästan all byggnation innehåller betong på något sätt. Vilket innebär en negativ påverkan på en stor del av den byggnation som pågår och är planerad idag. Det handlar om bostäder, infrastruktur, sjukhus, skolor, VA-system m.m.”.

Analysen har signerats av bland annat Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall och Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads.

Cementa har nu tagit ärendet vidare till Högsta domstolen (HD). Om HD fattar beslut om att inte pröva ärendet vinner beslutet från Mark- och miljööverdomstolen laga kraft. Det innebär i sin tur att Cementas kalkstensbrytning på Slite måste upphöra den 1 november i år.

Läs även: Nej till Cementa för fortsatt kalkstensbrytning på Gotland

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV