Glöd · Ledare

Cementalagen strider mot grundlagen och måste rivas upp

Det är väl få som missat  turerna med Cementa och deras undermåliga miljökonsekvensanalys. Som i förlängningen ledde till att regering och riksdag tog fram en undantagslag som enligt bland annat Lagrådet bröt mot grundlagarna på flera punkter. Både för att remisstiden var för kort och för att den speciellt gynnande ett enskilt specifikt företag.

Lagrådet gick faktiskt längre än så, man avslutade hela sitt remissvar med orden ”I sammanhanget måste också beaktas risken för att lagstiftaren – genom att införa lagstiftning som är helt inriktad på att korrigera utgången i ett enskilt fall som har hanterats i domstol – skadar tilltron till det svenska rättssystemet liksom respekten för den grundläggande uppgiftsfördelning mellan riksdagen och regeringen som kommer till uttryck i regeringsformen” innan man konstaterade att man inte kunde tillstyrka förslaget.

Varken regering eller riksdag lät sig bekomma, utan grundlagsbrotten till trots röstade man igenom hela lagen. I princip enhälligt. Beslutet kunde fattas med acklamation.

I går, två månader senare, beslutade regeringen slutligen att Cementa skulle få undantag från miljöbalken. Man ska få fortsätta bryta kalk i bland annat Slite, inte i 8 månader som regeringen ursprungligen talade om, utan 14. Per Bolund inledde presskonferensen myndigt med att ”dagens beslut innebär att de allvarliga samhällskonsekvenserna som skulle kunna ha inträffat nu kan undvikas” och Ibrahim Baylan fyllde senare på med det slagkraftiga ”den stora cementkrisen är inställd.”

Det är ett spel. De har fattat ett beslut baserat på en olaglig lag. Greenpeace jobbar just nu på en överklagan till Högsta förvaltningsrätten och Naturskyddsföreningen har tidigare meddelat att man också kommer överklaga ett eventuellt beslut. Väl där kommer beslutet rimligen upphävas och Cementa kommer tvingas sluta bryta.

Greenpeace och Naturskyddsverket gör så klart rätt. Vi kan inte ha ett samhälle där lagarna inte längre gäller för de stora och de rika. Även om regeringen lagt på extra åtaganden för Cementa att mildra konsekvenserna av deras verksamhet är det helt orimligt att de slapp undan miljökonsekvensanalysen och nu kan strunta i domstolsbeslut, bara för att de är tillräckligt stora.

Det finns problem i regeringskorridorerna. Återigen är det en ihophafsad lag med alldeles för kort remisstid. Det är satt i system. Återigen har man presenterat en lag framför Lagrådet som bryter mot grundlagarna (se till exempel försöket till förbud mot samröre med terrororganisationer). Vi kan förvänta oss mer från en regering. Nu har man lagt flera månader på en väg som man vetat är stängd. Om man inte förstod det när man formulerade lagen från början måste man rimligen ha förstått det när lagrådsremissen kom in. Då spelar det ingen roll hur mycket pondus man ser ut att ha på en presskonferens. 

Snart står de rimligen där, framför en skylt: ”Hit men inte längre, ni får lösa det på annat vis.” Det är svårt att förstå varför de inte vände tidigare.

Greenpeace.

Måtte nyttan med vaccinationspass stå i proportion med riskerna.