Zoom

“Sajterna är ett verktyg i Rysslands krigföring”

Nils Funcke, expert i tryck-och yttrandefrihetsfrågor, anser att blockeringen av de ryska sajterna bryter mot yttrandefriheten.

EU-rådet gjorde rätt i att blockera ryska sajter eftersom de sprider desinformation. Det säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

I förra veckan gav Post- och telestyrelsen svenska internetleverantörer rätt att blockera RT:s (tidigare känd som Russia today) och Sputnik news sajter i Sverige.

Blockeringen står i strid med nätneutralitetsförordningen, men det finns undantag. EU-rådets beslut att blockera de ryska statsägda medierna RT och Sputnik news inom EU är ett sådant undantag.

– Vi har tittat på om det står i strid med förordningen om åtgärder rörande en öppen internetanslutning. Det gör det inte eftersom det finns ett undantag som tillåter blockering om den krävs för att uppfylla krav från EU, säger Petter Örn, pressansvarig på Post- och telestyrelsen till Journalisten.

Det är sedan upp till internetleverantörerna att besluta om blockering av RT:s och Sputnik news sajter, till exempel Telia, som sedan 9 mars gjort sajterna otillgängliga.

"Staten ska inte hindra någon från att yttra sig"

En av dem som har reagerat på blockeringen är journalisten och experten i tryck- och yttrandefrihetsfrågor Nils Funcke. Han menar att blockeringen inte är förenlig med den grundläggande principen om yttrandefrihet.

– Det svenska regelverket bygger på tanken att staten inte kan hindra någon från att yttra sig, men att yttrandet i efterhand kan prövas rättsligt, till exempel om det handlar om förtal, uppvigling eller hets mot folkgrupp. Nu spärrar man i stället vissa i förväg, säger Nils Funcke till Journalisten.

"Bekymret är Gustafsdotters yttranden" 

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) har uppgett att regeringen står bakom EU-beslutet, något som bekymrar Funcke. 

– Hur angeläget det än är att strama åt och ha långtgående sanktioner mot Ryssland bör man upprätthålla sina grundläggande principer om att yttranden ska få spridas fritt och först i efterhand kunna lagföras. Det är bekymmersamt att den svenska regeringen inte motsatt sig ministerrådets blockering. Rent krasst är ju inte bekymret RT:s eller Sputniks yttranden, bekymret är Gustafsdotters yttranden, säger Nils Funcke till Journalisten.

"Att blockera sajter är en exceptionell åtgärd"

Kulturministern försvarar å sin sida regeringens ståndpunkt att stå bakom EU-beslutet.

– Det här är komplicerade frågor för Sverige. Vi har grundlagar som skyddar stark yttrandefrihet men i den här frågan så känner jag mig trygg, säger Jeanette Gustafsdotter till Syre och fortsätter:

– Det här ska inte likställas med yttrandefrihet för oberoende fria medier. Den ska vi stärka varje dag. Det här är inte oberoende självständiga medier utan det här ett verktyg i Rysslands krigföring.

Menar du att Sputnik news och RT är propagandakanaler för ryska staten?

– Detta är ryska statsägda medier som sprider desinformation. Det här är en del av ett EU-beslut. Det vill säga det är en del av de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland med anledning av deras oacceptabla invasion av Ukraina.

Jeanette Gustafsdotter förtydligar att det beslutet är taget av EU:s ministerråd, men att regeringen och därmed hon som kulturminister står bakom beslutet.

Tror du att det skulle kunna bli aktuellt att blockera andra sajter på de grunder som du har nämnt?

– Det blir bara spekulationer så det tänker jag inte hänge mig åt. Men att blockera sajter är så klart en exceptionell åtgärd, säger Jeanette Gustafsdotter.

Professor Staffan I Lindberg vid Göteborgs universitet och Göran von Sydow, direktör och chef för Sieps, tror att yttrandefriheten kommer att vara en utmaning för framtiden
Professor Staffan I Lindberg vid Göteborgs universitet och Göran von Sydow, direktör och chef för Sieps, tror att yttrandefriheten kommer att vara en utmaning för framtiden. Foto: Markus Marcetic/Anders Wiklund/TT

Nedmontering av fria medier

Yttrandefriheten och pressfriheten var frågor som diskuterades när kommittén Demokratin 100 år i förra veckan anordnade en demokratidag på Kulturhuset i Stockholm för att samla kunskap, erfarenheter och framtidsspaningar kring demokratin i Sverige, EU och internationellt, vilket Syre har rapporterat om tidigare.

Då diskuterades bland annat nedmontering av fria medier, svårigheter för journalister att verka och risken för desinformation av bland andra Göran von Sydow, direktör och chef för Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, och Staffan I Lindberg, professor i statsvetenskap och föreståndare för forskningsinstitutet Varianter på demokrati (V-Dem) vid Göteborgs universitet.

Blockeringen av de ryska sajterna togs upp som exempel.

– Ett mycket aktuellt exempel som är extraordinärt är att EU har vidtagit väldigt stora åtgärder när det gäller förhållandet till kriget i Ukraina och en sådan var att stänga av förutsättningar för två stycken ryska kanaler att sända ut i Europa: Sputnik News och Russia today, sa Göran von Sydow.

– För vissa är det här en kraftig begränsning, och fel. De tycker att nu har vi gått för långt, vi borde värna yttrandefriheten. Andra säger att det här är inte medier utan det här är statlig propaganda och då bör vi hantera det på ett annat sätt, sa Göran von Sydow.

Reglering av medias frihet diskuteras

Enligt Göran von Sydow har EU-kommissionen aviserat att de vill gå fram med en mediefrihetsreglering på europeisk nivå.

– Varje gång man flyttar upp den här typen av frågor på EU-nivå ska man vara medveten om att då händer någonting med balansen mellan vad vi själva reglerar i Sverige och vad EU reglerar, sa Göran von Sydow.

Staffan I Lindberg vid Göteborgs universitet delar uppfattningen att den här typen av frågeställningar är något som vi kommer att få se mer av.

– Det här är en jätteutmaning för framtiden. Efter andra världskriget var den stora utmaningen hur ska vi begränsa organisationsfriheten för att bevara den. Då införde man olika regleringar för att hindra nazistiska och fascistiska partier att komma tillbaka igen, ta över igen och ta bort demokratin, sa Staffan I Lindberg.

– I dag är frågeställningen en annan. Det vi trodde för 20 år sedan skulle bli den stora yttrandefrihetsreformen med fria medier på nätet och att alla ska kunna säga, tycka och tänka vad de vill har i dag blivit en utmaning kring hur den ska begränsas för att bevara yttrandefriheten, sa Staffan I Lindberg.

Läs mer:

Censuren ökar i både Sverige, EU och Ryssland

Ryska RT ska blockeras av internetleverantörer i Sverige

Unga män delar mest från ryskstödda medier

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV