Radar · Politik

”Yttrandefrihet och pressfrihet är grunden för vår demokrati”

Under demokratidagen samtalade företrädare för samtliga riksdagspartier vilka de ansåg vara de viktigaste demokratifrågorna inför valet 2022 .

Riksdagspartierna är eniga: demokrati är en av de viktigaste valfrågorna även 2022. “Utan yttrandefrihet och pressfrihet så har vi ingen demokrati”,  säger Nooshi Dadgostar (V).

Att demokratin är vår gemensamma grund, och något viktigt att värna om, var samtliga deltagare eniga om när kommittén Demokratin 100 år anordnade en demokratidag på Kulturhuset i Stockholm för att samla kunskap, erfarenheter och framtidsspaningar kring demokratin i Sverige, EU och internationellt.

En av punkterna var ett samtal med företrädesvis partiledarna vilka de ansåg vara de viktigaste demokratifrågorna inför det kommande valet 2022 – och i framtiden. Ett samtal som leddes av kommitténs ordförande Peter Örn och moderator Parisa Amiri.

Deltagarna Nooshi Dadgostar (V), Hans Dahlgren (S), Jakob Forssmed (Kd), Ulf Kristersson (M), Annie Lööf (C), Nyamko Sabuni (L), Märta Stenevi (Mp) och Martin Kinnunen (Sd) var alla överens om att demokratin är värd att kämpa för och att en del av detta är att möta våra medmänniskor med respekt.

Tar avstånd från hot och hat

Det ökade hotet och hatet mot förtroendevalda via bland annat sociala medier, den allt hårdare tonen i debattklimatet och att personen diskuteras istället för sakfrågorna var något de alla tog avstånd ifrån.

– Väldigt många lokala politiker slutar på grund av trakasserier, hat och hot och där behöver vi ge dem ett bättre stöd, säger partiledare Annie Lööf (C).

Tilliten för media är låg

De var även alla överens om att den svenska yttrandefriheten och pressfriheten skulle värnas.

– Det är en av grunderna i demokratin. Utan yttrandefrihet och pressfrihet så har vi ingen demokrati därför att det handlar om fri åsiktsbildning. Alla människor måste kunna få föra fram sina åsikter och argumentera, säger partiledare Nooshi Dadgostar (V).

– Jag märker i vårt samhälle att tilliten till pressen är väldigt låg i vissa grupper. Det måste vi fundera på vad det handlar om. Att bygga upp tillit handlar om hur man själv upplever att man kan lyckas i ett samhälle. Det handlar om fler saker överlag för att tilliten i ett samhälle ska vara starkt, säger Nooshi Dadgostar (V).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV