Radar · Miljö

Greenpeace: Lex Cementa bryter mot grundlagen

Cementas fabrik och kalkbrott på Gotland.

Greenpeace har tidigare meddelat att man ämnar överklaga Cementadomen, och i går lämnades begäran om rättsprövning in till högsta förvaltningsdomstolen. Regeringens undantagslag för företaget bryter mot grundlagen, anser organisationen.

Att Cementa gavs fortsatt tillstånd att bryta kalk i Slite, trots att mark- och miljödomstolen avslog ansökan, är ett grundlagsbrott, menar Greenpeace, som nu har lämnat in sin överklagan. Genom lagen bryter regeringen mot förbudet mot ministerstyre, domstolarnas självständighet, kravet på sakliga och opartiska beslutsunderlag samt kraven på att inhämta nödvändig information för beslut, skriver Greenpeace i ett pressmeddelande. Man anser också att beslutsunderlaget var delvis inkomplett och att remisstiden, fyra dagar, var alldeles för kort.

Regeringens har gett myndigheter, experter, civilsamhälle, riksdag och lagråd för lite tid att för att kunna ta fram och granska oberoende fakta. Dessutom specialdesignades en lag för att endast kunna gälla i ett fall, i syfte att köra över domstolens beslut i ärendet. Det strider mot grundlagens krav på domstolars oberoende samt “generalitetsprincipen” det vill säga att lagar ska gälla lika för alla. Demokratin sattes därmed på undantag. Regeringens agerande kring Cementa riskerar att försvaga miljöbalkens ställning och öppnar dörrar för att företag kommer söka undantag från lagen istället för att följa den, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace, i pressmeddelandet.

Överdrivet hot

Organisationen ifrågasätter de påståenden från industri- och regeringsföreträdare att den brist på cement som skulle uppstå om brytningen upphörde skulle hota hundratusentals jobb. Det saknas trovärdiga underlag för dylika påståenden och Cementa har senare sagt att det är möjligt att hämta råvara från andra platser, vilket enligt Greenpeace gör underlaget både partiskt och osakligt

– Regeringen gav en bild av att Sverige skulle stanna om Cementa inte fick sitt tillstånd, men underlagen saknade korrekta analyser av alternativa bindemedel till cement, import och alternativ råvaruförsörjning till Slite. Hotet om cementbrist var gravt överdrivet och varken, internationella branschorganisationer, konkurrenter eller marknadsanalytiker tillfrågades om läget på cementmarknaden, säger Carl Schlyter.

Regeringens cementalag har också överklagats av Naturskyddsföreningen och Urbergsgruppen. 

Läs mer: 

Cementa får förlängt tillstånd hela 2022

Riksdagen ger Cementa grönt ljus – men striden långt ifrån över

Cementabeslut överklagas: ”Exceptionellt undantag”

Cementa får fortsätta bryta kalk i väntan på rättsprövning