Radar · Miljö

Riksdagen ger Cementa grönt ljus – men striden långt ifrån över

I Cementas fabrik i Slite på Gotland produceras runt tre fjärdedelar av den cement som produceras i Sverige.

I riksdagen är det grönt ljus för undantagslagen som öppnar för fortsatt kalkbrytning på Gotland. Men Cementastriden fortsätter både i rättssalen och i den offentliga debatten.

På onsdagseftermiddagen klubbade riksdagen förslaget om en lagändring som ska ge Cementa möjlighet att bryta kalk på Gotland i ytterligare åtta månader. Någon omröstning behövdes inte. Inget parti har motsatt sig regeringens förslag efter att Vänsterpartiets partiledning kört över riksdagsgruppen och den miljöpolitiska talespersonen Elin Segerlind.

Men miljörörelsen har långt ifrån gett upp. Greenpeace, Naturskyddsföreningen och gotländska Urbergsgruppen har alla aviserat att man tänker överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Greenpeace Markus Mattisson menar att lagen strider mot regeringsformen, en av de svenska grundlagarna, främst eftersom den anpassats efter ett enskilt företag.

– Lagen är inte laglig. Vi riskerar att skapa en situation där lagen inte är lika för alla, säger han.

Markus Mattisson menar att lagen, om den träder i kraft, kan få stora konskvenser på sikt genom att miljöbalken skjuts i sank.

– Det öppnar för att stora företag kan strunta i miljöbalken och att hörsamma myndigheters och domstolars invändningar. Våra miljölagar är avgörande för att kunna hantera de miljö- och klimatkriser vi står inför, de måste gälla för alla.

4000 namn mot Cementa

I väntan på de juridiska processerna fortsätter den offentliga debatten. När Mark– och miljööverdomstolen i somras avslog Cementas ansökan om fortsatt kalkstensbrytning ansåg de att underlaget var alltför bristfälligt för att kunna bedöma effekterna på grundvattnet. Domstolen pekar på att saltvatten tränger in i grundvattnet redan i dag. Cementa å sin sida anser att domstolen inte tagit hänsyn till hela det material bolaget lämnat in och att verksamheten inte innebär problem för vare sig grundvattnet, naturen eller Gotlands vattenförsörjning.

Fältbiologerna litar inte på Cementas försäkringar och har under två dagar samlat in 4000 namnunderskrifter i protest mot regeringens förslag.

– Ett undantag för Cementa vore katastrofalt. Regeringens förslag hotar både Gotlands grundvatten, biologisk mångfald och klimatet. Tyvärr verkar alla riksdagspartier prioritera ett storföretags särintresse över vår gemensamma framtid. De väljer pengarna, inte livet, säger Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna i ett pressmeddelande.

Artikeln uppdaterades  29 september klockan 16.04 efter att beslutet fattats i riksdagen.

Läs mer:

Domstol kan stoppa regeringens Cementa-beslut: ”Allvarligt oroade”

Cementakrisen: Byggsektorn måste ställa om: ”Våga efterfråga en annan typ av byggnader”