Radar · Politik

Dadgostar kör över riksdagsgruppen om Cementa

Vänsterledaren Nooshi Dadgostar och hennes partiledning klev in och lade om kursen när en majoritet i riksdagsgruppen ville säga nej till regeringens undantagslag för Cementa och kalkbrytningen på Gotland.

En majoritet i Vänsterpartiets riksdagsgrupp ville säga nej till regeringens kritiserade undantagslag för Cementa på Gotland.
Då klev partiledningen in. Ett nej blir ett ja just när Nooshi Dadgostar inleder en turné till industriorter.

– När det är frågor som är av avgörande betydelse är det ju VU som fattar beslut. Vi hade en diskussion och vi tyckte olika, säger Ulla Andersson, ledamot i partiets verkställande utskott (VU) och ekonomisk-politisk talesperson, till TT.

Till veckan gör Vänsterledaren de första stoppen på sin resa till industrier runt om i landet. Hon vill stryka under sitt tal och utspel om att Sverige ska vara, och kliva fram ytterligare, som Industrinationen.

Samtidigt ska riksdagen slutbehandla regeringens förslag till undantagslag för Cementas kalkbrytning på Gotland. Förslaget öppnar för fortsatt brytning och tillgång på cement ytterligare en tid efter den sista oktober.

Lagrådet avstyrkte förslaget eftersom råder anser att det strider mot grundlagen. Men regeringen, med S och MP i, gick vidare med det eftersom den anser att det ”för Sveriges skull” är värt att bryta mot grundlagen. Måste Cementa stoppa brytningen och cementproduktionen i höst hotar hundratusentals varsel och cementbrist, enligt branschen och regeringen.

Lade om kursen

TT erfar att Vänsterpartiet som kanske enda riksdagsparti var inne på att rösta nej ända fram till häromdagen. Linjen hade stöd av åtminstone en majoritet i riksdagsgruppen och V:s ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Skälen var Lagrådets skarpa kritik, outredda miljöeffekter samt regeringens forcerade hantering.

Då klev partiets verkställande utskott, det vill säga partiledaren Nooshi Dadgostar och resten av partiledningen, in och la om kursen.

– Det är helt som det ska vara i extra svåra frågor, enligt Ulla Andersson.

Stärka industrinationen

På frågan om ett nej från V till undantaget för Cementa hade varit negativt för Nooshi Dadgostars tal om att stärka Sverige som industrination, svarar Ulla Andersson med ett resonemang som går ut på att V vill driva på klimatomställningen, bygga klimatsmarta bostäder, infrastruktur och sådant som vindkraft. Undertexten är att det behövs cement för det. Och det skulle inte vara bra om många människor blir arbetslösa på grund av cementbrist.

– För oss är det helt centralt att vi kan hålla i klimatomställningen och att vi har folk med oss, säger Ulla Andersson.

Kritiserar regeringen

Samtidigt är V, säger hon, mycket kritiskt till regeringens hantering och obefintliga beredskap inför läget som uppstod när Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan i juli. Den avsåg fortsatt och utökad brytning i 20 år efter den sista oktober, men avvisades eftersom domstolen ansåg att miljökonsekvensbeskrivningen från bolaget inte höll måttet vad gäller påverkan på grundvattnet, inte minst.

Cementa överklagade men Högsta domstolen tog inte upp målet.