Radar · Miljö

Cementa får fortsätta bryta kalk i väntan på rättsprövning

Ett enormt kalkbrott väster om Slite på Gotland.

Flera intressenter har överklagat regeringens beslut att låta Cementa bryta kalk på Gotland med ett tillfälligt undantag i miljöbalken. Under tiden som handläggningen av ärendet pågår, får cementtillverkaren dock fortsätta sin verksamhet, enligt beslut från Högsta förvaltningsdomstolen.

I november gav regeringen Cementa grönt ljus att fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland fram till den sista december 2022, med hjälp av undantag i miljöbalken och ett tillfälligt tillstånd. Flera intressenter, bland annat Naturskyddsföreningen och Urbergsgruppen, har vänt sig till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, med ansökan om rättsprövning av regeringens beslut. I en ansökan har det också yrkats på inhibition, vilket innebär att beslutet inte ska gälla i väntan på att domstolen prövar målet.

I dag meddelade HFD att yrkandet om inhibition avslås, vilket innebär att Cementa under handläggningstiden får fortsätta bryta kalk på Gotland enligt regeringens tillstånd.

”Det är i nuläget inte möjligt att säga hur lång tid handläggningen av målet kommer att ta”, skriver Högsta förvaltningsdomstolen i ett pressmeddelande.

Ny lag för undantag

Turerna kring Cementas kalkbrytning på Slite i Gotland har varit många. I juli i fjol beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd för att få bryta kalksten på Gotland, som sträckte sig fram till och med den sista oktober. Beslutet baserades på att de konsekvenser en fortsatt brytning skulle ha på miljön inte var tillräckligt utredda, enligt domstolen.

För att kunna förlänga Cementas tillstånd och undvika cementbrist tog regeringen dock fram en ny lag som möjliggjorde tillfälliga undantag i miljöbalken. Regeringen gick vidare med sitt förslag, trots att Lagrådet sa nej till det med hänvisning till att det skulle bryta mot regeringsformen. Att införa en lagstiftning som är ”helt inriktad på att korrigera utgången i ett enskilt fall som har hanterats i domstol” skulle skada tilltron till det svenska rättsystemet, skrev myndigheten i sitt beslut.

Regeringens förslag om ny lag fick dock stöd i riksdagen och i november fick Cementa ett tillfälligt tillstånd att fortsätta bryta kalk på Gotland fram till den sista december 2022.

Beslutet ledde till starka reaktioner och flera intressenter ansökte om en rättsprövning av målet i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Läs mer:

Lagrådet säger nej till undantag för Cementa – ”Skadar tilltron”

Cementa får fortsätta bryta kalksten – tillfällig ändring i miljöbalken: ”Extraordinär situation”

Regeringen går emot lagrådet – ger Cementa tillstånd bryta kalk

Nej till Cementa för fortsatt kalkstensbrytning på Gotland

Miljögrupp kräver att domstol stoppar Cementa