Radar · Djurrätt

Svenska Stena line får skarp kritik för grymma kalvtransporter

Det svenska rederiet Stena line får hård kritik från flera djurskyddsorganisationer för de förhållanden som kalvarna tvingas genomlida under de långa transportera från Irland.

Torts tidigare kritik fortsätter svenska Stena line att bidra till grymma och olagliga kalvtransporter från Irland. Det menar flera djurskyddsorganisationer i ett gemensamt protestbrev till rederiet.

Redan 2020 fick det svenska rederiet Stena line skarp kritik från flera djurskyddsorganisationer för att vara inblandad i regelvidriga transporter av kalvar från Irland. Organisationerna menade att de långa transporterna bröt mot EU:s djurskyddslagar då kalvarna inte fick den mjölkersättning de har rätt till. Det resulterade i en namninsamling mot Stena line som uppmanade rederiet att stoppa transportera. Uppropet skrevs under av mer 22 000 personer.

Men i dag, nästan ett och ett halvt år senare, fortsätter det svenska rederiet att bidra till grymma kalvtransporter. Det menar flera svenska djurskyddsorganisationer som hänvisar till en nyligen utförd undersökning på en av transporterna.

”Skrämmande bild”

Bakom undersökningen finns Eyes on animals, Ethical farming Ireland och den nederländska EU-parlamentarikern Anja Hazekamp. Genom att följa en slumpvis utvald kalvtransport, som Stena line deltog i, kunde teamet dokumentera de grymma förhållanden som kalvarna tvingades genomlida.

Enligt rapporten transporterades djuren i totalt 50 timmar, varav 18 timmar på Stena lines fartyg. Under hela resan fick kalvarna enbart mjölkersättning en gång, i början av transporten och undersökningsteamet ska även ha hindrats från att granska hur djuren mådde vid slutdestinationen.

Mot bakgrund av de förhållanden som dokumenterats kräver nu de svenska djurrättsorganisationerna Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, World animal protection Sverige, Djurens rätt och Compassion In world farming Sverige i ett gemensamt brev till Stena line att problemen åtgärdas ”efter gällande regelverk” och att djurens lidande stoppas.

”Har rederiets ledning varit införstådd med det som skett eller har de förekommit tveksamma beslut på lägre nivåer, utifrån olika länders tolkningar av gällande EU-regler?” skriver World animal protection i ett pressmeddelande.

Syre söker Stena line för en kommentar.

Läs mer:

Kalvtransporterna: Stena line och djurskyddsrörelsen i dialog

Kalvtransporterna: Upprop överlämnat till Stena line

Ingen bättring för irländska kalvar – Pär Holmgren driver frågan i EU

Djur fast på fartyg i Suezkanalen –  hundratusentals riskerar svälta ihjäl