Radar · Djurrätt

Kalvtransporterna: Stena line och djurskyddsrörelsen i dialog

En kalv kikar ut genom lastbilen som tar den från Irland till fastlandet.

Kalvarna är bara tre veckor gamla när de fraktas från Irland i upp till 29 timmar, utan mat. Nu har Svenska djurskyddsföreningen och Stena Line inlett en dialog i frågan. ”Vi vill att de slutar helt med transporterna”, säger Johan Beck-Friis, generalsekreterare för Svenska djurskyddsföreningen.

Syre har tidigare berättat att 200 000 unga kalvar fraktas från Irland till fastlandet varje år. Enligt flera djurskyddsföreningar strider transporterna mot EU-lagstiftningen, eftersom kalvar som inte är avvanda ska erbjudas vila efter nio timmar och om behövligt även mjölkersättning. Efter 18 timmar är lagen tvingande, men transporterna är så långa att lagen är omöjlig att följa: de får inte mjölkersättning förrän efter 23–29 timmar, enligt Svenska djurskyddsföreningen och andra djurskyddsorganisationer.

Irland överproducerar mjölk – och kalvar

Inne på fartyget får man inte gå in till kalvarna under transporten och kalvarna får inte mjölkersättning förrän de lastas av i Charbourg, Frankrike, där de får vila i tolv timmar innan resan fortsätter mot Holland, Belgien eller Spanien, där de göds och senare slaktas. De irländska lantbrukarna har en stor överproduktion av både mjölk och kalvar och de får mer betalt för levande kalvar än de skulle få för irländskt kalvkött, därför sker transporterna.

Kalvarna fraktas med två rederier, det ena är svenska Stena line. Nu försöker Svenska djurskyddsföreningen få Stena line att vara ett gott exempel och sluta med sina transporter. Transporter som inte bara är olämpliga och plågsamma utan dessutom bryter mot EU:s förordning om djurtransporter, enligt organisationerna.

I förra veckan hölls ett digital möte mellan Svenska djurskyddsföreningen, den holländska organisationen Eyes on animals och Stena line. Då lämnade de också över ett upprop med nästan 23 000 underskrifter mot transporterna. Svenska djurskyddsföreningens generalsekreterare Johan Beck-Friis framförde då att man vill att Stena line fasar ut transporterna.

– Vi sa att vi förstår att de inte kan ändra transportrutinerna över en natt, men erbjöd ett scenario att de inom ett års tid inte ska transportera några kalvar som är yngre än två månader, för då kan de börja äta och idissla själva utan att vara beroende av mjölkersättning. Och mer långsiktigt att de inte ska transportera några kalvar alls från Irland, sa han till Syre efter mötet.

"Tar djurens välfärd på största alvar"

Nu har Stena line och Svenska djurskyddsföreningen gått ut med ett gemensamt uttalande om hur man går vidare.

Stena line säger:
”Stena Line är en av två färjeoperatörer som är licensierade för dessa transporter enligt lag av de irländska myndigheterna (en EU-medlemsstat). Vi följer alla riktlinjer från det irländska jordbruksdepartementet (DAFM) som också ansvarar för att inspektera transporterna. Vi tar djurens välfärd under transporten på största allvar och för en aktiv dialog med såväl
djurskyddsorganisationer som de irländska myndigheterna vilket redan gett resultat.”

Svenska djurskyddsföreningen säger:
”Svenska Djurskyddsföreningens medlemmar är upprörda över att ett svenskt rederi bidrar till långa och plågsamma transporter av ännu ej avvanda kalvar, transporter som inte ens följer EU:s djurtransportregler. Vi uppskattar dock den vilja till dialog som Stena Line visat och har framfört att rederiet snarast möjligt, men inom maximalt ett år, ska sluta transportera kalvar yngre än två månader. På längre sikt vill vi inte att några kalvar alls ska
transporteras från Irland men vi accepterar en övergångsperiod av praktiska skäl. Vi hoppas att Stena Line genom att avsluta de långa sjötransporterna av kalvar kan bli en förebild för god djuromsorg.”

Stena line är ett av två rederier som har licens för att frakta kalvar från Irland till Frankrike
Stena line är ett av två rederier som har licens för att frakta kalvar från Irland till Frankrike. Foto: Stena line

Stena line ska fråga myndigheterna om åtgärder

På mötet beslutades det att dialogen ska fortsätta mellan Svenska djurskyddsföreningen, Eyes on animals och Stena line.

Innan nästa möte kommer Stena line att överlämna namnunderskrifterna till de irländska myndigheterna. Då ska de samtidigt begära förtydliganden om kalvarnas ålder och återkoppling när det gäller status på åtgärder som beslutats av de irländska myndigheterna tidigare under året, som utökade inspektioner.

Något datum för nästa möte är ännu inte bestämt.

– Stena line skulle återkomma när de pratat med det irländska jordbruksdepartement men om de inte hör av sig innan nyår kommer jag att kontakta dem i januari, säger Johan Beck-Friis.