Radar · Basinkomst

Basinkomst – möjlig framtid i ny rapport från TCO:s tankesmedja

Många gig-jobbare och timvikarier kvalar inte in till a-kassan.

I dag får 74 000 öppet arbetslösa ingen arbetslöshetsersättning alls. Basinkomst, även kallat medborgarlön, skulle minska utsattheten. Basinkomst riskerar dock att urholka arbetstagarnas makt. Men kanske finns ytterligare ett alternativ. Det skriver TCO:s tankesmedja Futurion, i en färsk rapport där basinkomst läggs fram som ett av fem framtidsscenarier.

1,5 miljoner arbetstagare står utanför a-kassorna och får vid arbetslöshet bara en grundersättning på maximalt 11 200 kronor per månad. Därtill finns ytterligare 74 000 öppet arbetslösa som inte får någon ersättning alls.

”I arbetslöshetsförsäkringen haglar det av krav på motprestationer”, skriver Mats Essemyr, TCO-utredare och a-kasseexpert, som har skrivit Futurions nya rapport Maktanalys a-kassa – så förskjuts maktbalansen i arbetslivet som släpptes i dag.

I rapporten presenteras fem olika scenarier kring hur a-kassan skulle kunna utvecklas i framtiden. Ett av scenarierna handlar om basinkomst, även kallat medborgarlön. Fördelarna med basinkomst är minskad fattigdom, högre välbefinnande samt enklare och mer effektiva system, enligt förespråkarna, står det i rapporten.

Fackförbundens fall?

Men om samhället skulle införa en basinkomst som var så hög att den gick att leva på skulle få bli motiverade att gå med i a-kassan. Det skulle bli dåligt för fackföreningsrörelsen. Utan en a-kassa som är kopplad till fackförbunden bedömer fackförbunden att anslutningsgraden skulle sjunka till 50 procent eller mer.

En stark fackföreningsrörelse är viktig för att upprätthålla maktbalansen på arbetsmarknaden gentemot arbetsgivarna. Och utan stor organisering i facket skulle hela svenska modellen fallera.

Mats Essemyr, TCO-utredare och a-kasseexpert, anser att det närmaste man i dag kommer en svensk basinkomst/medborgarlön är genom ta bort många av de motprestationer som i dag krävs för att beviljas a-kassa, dock inte alla
Mats Essemyr, TCO-utredare och a-kasseexpert, anser att det närmaste man i dag kommer en svensk basinkomst/medborgarlön är genom ta bort många av de motprestationer som i dag krävs för att beviljas a-kassa, dock inte alla. Foto: Futurion

En basinkomst som skulle kombineras med dagens a-kassa skulle därför behöva vara låg, anser rapportförfattaren. Så pass låg att du måste ha ett jobb eller annan försörjning för att överleva. Men ett sådant scenario skulle å andra sidan riskera att leda till att den gruppen hamnar i låglönefällan, vilket Syre också skrivit om tidigare.

Ny variant

I rapporten tas det därför upp en ytterligare variant av stöd till arbetslösa. Det handlar om en arbetslöshetsersättning med mycket generösare regler, något som också kommit upp som förslag, enligt Mats Essemyr.

”Det är det närmaste man i dag kommer en svensk basinkomst/medborgarlön,” skriver han.

Denna generösare arbetslöshetsersättning skulle bestå i att alla arbetslösa får en ersättning under bara ett villkor – att de söker jobb. Skulle lediga jobb fanns på en annan ort skulle de också behöva flytta.

Inte kravlös

Det skiljer sig åt från dagens system. Nu måste du – förutom att söka och ta jobb – också ha arbetat ungefär halvtid i minst ett halvår för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. Då får du den allra lägsta nivån, den så kallade grundersättningen, som ligger på 11 200 kronor i månaden. För att få högre arbetslöshetsersättning än så (80 procent av din lön) behöver du ha varit med i a-kassan i minst 12 månader innan du blev arbetslös.

Den generösare varianten av arbetslöshetsersättning, där det bara ställs krav på att söka och ta arbete, är dock inte alls någon basinkomst, eftersom en av grundprinciperna bakom basinkomst handlar om att du får pengarna utan krav på motprestation, vilket också konstateras i rapporten.

”Det är svårt att se hur basinkomst ska kunna utformas så att den både ger tillräcklig inkomsttrygghet och kan fungera parallellt med en arbetslöshetsförsäkring”, skriver Mats Essemyr.

Futurion är en tankesmedja som finansieras av TCO och TCO:s fackförbund.

Läs mer:

Risk för att basinkomst gör fler till gig-jobbare

Sex förslag: Så skulle en basinkomst kunna se ut i Sverige

5 skillnader mellan basinkomst och socialtjänstens försörjningsstöd

Basinkomst delas ut på 43 platser i USA – här är hela listan

Här har basinkomst införts permanent ”Intressantast i världen”

Det här är basinkomst eller medborgarlön

Basinkomst, även kallat medborgarlön, är när exempelvis staten ger en summa pengar regelbundet till människor i ett geografiskt område. De behöver inte jobba eller prestera på andra sätt för att få pengarna. Det kan liknas vid dagens barnbidrag fast för vuxna.

Grundtanken med basinkomst är att den ges till alla. Höginkomsttagare skulle sedan kunna betala tillbaka pengarna i form av skatt på inkomsten eller höjd moms.

En del anser att basinkomst enbart borde delas ut till de med lägre inkomster. Den som inte har någon inkomst alls skulle då få hela basinkomsten, sedan trappas basinkomsten av ju mer du tjänar. De rika får ingen basinkomst över huvud taget. Ett annat ord för detta är negativ inkomstskatt.